Pracodawco, przyjmij stażystę!

STAŻE DLA OSÓB MŁODYCH !

Zachęcamy pracodawców do organizacji staży w 2019 roku dla osób do 30 roku życia.
 

Główne kryteria doboru uczestników:
 
1. Zarejestrowanie w bazie PUP i posiadanie II profilu pomocy.

2. Wiek 18-29 lat, zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  •  nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  •  nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  •  nie szkoli się (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w ciągu ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).


3. Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane każdemu uczestnikowi/ uczestniczce projektu do 25 roku życia w ciągu czterech miesięcy od zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy, a w przypadku osób powyżej 25 roku - w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.
 
Wiek uczestnika będzie weryfikowany na podstawie daty urodzenia.
 
 
Pracodawco nie zwlekaj, złóż wniosek!!

Formularze dostępne w PUP w Szydłowcu ( pok. 15) lub na stronie internetowej www.szydlowiec.praca.gov.pl
 
Szczegółowe informacje w pok. nr 15 I piętro lub pod nr tel. 48/617 12 88 wew. 215

 


 
              
 logo_fe_rp_ue.jpg
Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim (III)" współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy – projekty pozakonkursowe, Podziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opublikowano: 27 marca 2019 11:16

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 285

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.