Spotkanie autorskie z Ireną Przybyłowską- Hanusz

autorka podpisuje swoją najnowszą książkę, fot. W.WismontSpotkanie odbyło się 15 lutego, z racji wydania kolejnej już książki autorstwa Ireny Przybyłowskiej-Hanusz.  Tym razem w Szydłowieckim Centrum Kultury - Zamek odbyła się promocja publikacji pt. „Szydłowiecka fara pod wezwaniem św. Zygmunta Króla”.

Przybyłych gości powitała autorka Irena Przybyłowska – Hanusz. Spotkanie rozpoczęło się Hejnałem Szydłowca wykonanym przez Jakuba Zyzmana z Miejskiej Orkiestry Dętej. W dalszej części programu wystąpili młodzi aktorzy z Grupy Teatralnej ZAMCZYSKO – Julia Jaworska, Monika Tyka oraz Paweł Krupa, którzy zaprezentowali fragmenty psalmów Jana Lechonia, Jana Kochanowskiego, Czesława Miłosza i Romana Brandstaettera. Ponadto uroczystość uświetnił męski tercet w składzie: Tomasz Gil, Zbigniew Matla oraz Adrian Dąbek, który wykonał najstarszą polską pieśń religijną  „Bogurodzicę”. Część artystyczna zakończyła się występem Chóru Kameralnego GAUDIUM CANTI. Można było usłyszeć utwory patriotyczno-religijne takie jak: polski średniowieczny hymn „Gaude Mater Polonia”, polonez Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny” a także „Raz się pytał Krakowiaczek”. Po części artystycznej przybyli goście mieli okazję do rozmów z autorką oraz zakupienia książki z osobistą dedykacją Ireny Przybyłowskiej - Hanusz.

 

Irena Przybyłowska-Hanusz przyjmuje kwiaty i gratulacje od Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa i Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Koniarczyka, fot. W.Wismont

 

          

„Szydłowiecka fara pod wezwaniem św. Zygmunta Króla” - Wydawca: Parafia pod wezwaniem św. Zygmunta Króla oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca. Korekta: Małgorzata Piwowarczyk. Zdjęcia: Henryk Baniak, Przemysław Duda, Jakub Gajewski, Jacek Maciej Hanusz, Anna Lużyńska, Monika Pawłowska – Szymkiewicz, Krzysztof Prześlakowski i Wiesław Wismont. Projekt i skład: Magda Warszawa. Druk: Wydawnictwo IKONA.

           

 

Fot. Wiesław Wismont

 

Opublikowano: 20 lutego 2019 08:18

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 259

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.