Oddaj głos na projekt (ASI)

grafika projektu ASI

Zagłosuj na projekt (ASI) województwa mazowieckiego w prestiżowym konkursie „World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2019”  organizowanym przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny.

Konkurs ma wyłonić najlepsze światowe projekty w obszarze wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Nagrody przyznawane są w 18 kategoriach, a jednym z nominowanych jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Projekt konkursowy „Aktywizacja Społeczeństwa Informacyjnego – Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-Administracji i Geoinformacji (ASI)”, zgłoszony przez województwo mazowieckie pn. „Activation of the Information Society” realizowany jest w szerokim partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego regionu. Deklarację przystąpienia do projektu zgłosiło 157 gmin i 33 powiaty, a kolejnych 13 partnerów dołączyło w trakcie realizacji. Projekt jest realizowany w ramach RPO WM 2014–2020.

 

Cel projektu

Projekt „Activation of the Information Society” ma wesprzeć inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną poprzez rozwój e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dla mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji za pośrednictwem platformy internetowej Wrota Mazowsza oraz teleinformatycznych węzłów lokalnych. Spodziewane efekty projektu to:

  • bardziej wydajne i efektywne usługi oraz niższe koszty proponowanych rozwiązań dzięki realizacji projektu w partnerstwie,
  • usprawnienie kontaktów na linii urząd-przedsiębiorca-obywatel,
  • wzrost przejrzystości funkcjonowania administracji publicznej oraz rozwoju gospodarki opartej o dane dzięki udostępnianiu informacji mieszkańcom i przedsiębiorcom, a tym samym wzrost wykorzystania technologii ICT oraz skuteczne zwiększenie zaangażowania mieszkańców w podejmowanie decyzji dotyczących regionalnych i lokalnych polityk,
  • wzmocnienie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami w zakresie wdrażania ICT na rzecz rozwoju.


Nominacja w konkursie WSIS Prizes 2019

Proces nominacji projektów w konkursie WSIS Prizes 2019 obejmuje kilka etapów. „Activation of the Information Society” z sukcesem przeszedł przegląd  projektów prowadzony przez grupę ekspertów i znalazł się na liście nominowanych projektów. Kolejnym etapem w konkursie jest publiczne głosowanie online w dniach 21 grudnia 2018 r. – 10 lutego 2019 r. (ostateczny termin na oddanie głosu – godz. 23:00 czasu polskiego). W wyniku głosowania, pięć projektów z największą liczbą głosów w każdej z 18-stu kategorii zostanie zakwalifikowanych do kolejnego etapu, w którym eksperci wybiorą zwycięzców. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego w Genewie w dniach 8–12 kwietnia 2019 r.

 

Jak głosować?

Przed oddaniem głosu prosimy o przeczytanie instrukcji głosowania. Projekt województwa mazowieckiego „Activation of the Information Society” został nominowany  w ramach 1 kategorii (Category 1 — AL C1. The role of governments and all stakeholders in the promotion of ICTs for development). Aby oddać ważny głos na nasz projekt, należy również wybrać po jednym projekcie w każdej z pozostałych 17-stu kategorii.

 

Zachęcamy do udziału w głosowaniu na nasz projekt oraz przekazywania informacji o tej inicjatywie. Każdy oddany głos będzie dla nas dużym wsparciem, jednocześnie upowszechiającym wiedzę o działaniach województwa mazowieckiego na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz formą promocji Mazowsza na arenie międzynarodowej.

Opublikowano: 04 lutego 2019 11:28

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 279

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.