Wybrano nowe władze Powiatu Szydłowieckiego

 

W poniedziałek 19 listopada o godz. 10:00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, odbyła się uroczysta pierwsza sesja VI kadencji Rady Powiatu. Sesję otworzył starosta Włodzimierz Górlicki, który następnie przekazał głos Piotrowi Kornatowskiemu. Nowo wybrani Radni otrzymali nominacje z rąk przewodniczącego powiatowej komisji wyborczej Tadeusza Poziomkowskiego. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, złożyli ślubowanie. Kolejnym punktem obrad był wybór Przewodniczącego Rady Powiatu. Na to stanowisko zostały zaproponowane dwie kandydatury: Romana Woźniaka i Piotra Kornatowskiego. W tajnym głosowaniu większe poparcie uzyskał Roman Woźniak. Decyzją Rady Powiatu program sesji został uzupełniony o kolejne punkty: wybór starosty, wicestarosty, Zarządu Powiatu oraz wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Jedynym kandydatem na stanowisko Starosty Powiatu Szydłowieckiego, był Włodzimierz Górlicki. Dzięki uzyskaniu bezwzględnej większości głosów w tajnym głosowaniu, będzie pełnił tę funkcję przez kolejne 5 lat. Wicestarostą została wybrana dotychczasowa Przewodnicząca Rady Powiatu Anita Gołosz. Skład Zarządu Powiatu tworzą: Barbara Majewska, Karol Siebyła i Krzysztof Rejczak. Wiceprzewodniczącymi Rady zostali Dariusz Mamla i Robert Górlicki.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż odbyły się także sesje w gminach tworzących powiat szydłowiecki, w czasie których swoje ślubowania złożyli: Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Wójt Gminy Orońsko Henryk Nosowski, Wójt Gminy Chlewiska Waldemar Sowiński, Wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek oraz Wójt Gminy Jastrząb Andrzej Bracha.

Rada Miejska w Szydłowcu na swojego przewodniczącego wybrała Artura Koniarczyka. Przewodniczącymi pozostałych Rad Gmin zostali wybrani: w Orońsku Sylwester Różycki, w Chlewiskach Jerzy Gnat, w Mirowie Wiesław Morawiak, w Jastrzębiu Sławomir Bińkowski.

Starosta Włodzimierz Górlicki na swoim Twitterze: w_gorlicki@twitter.com, podsumował przebieg wyborów słowami: I znów wszyscy razem... jak dotychczas - bez zmian... to wielkie zwycięstwo demokracji... nasze wspólne dzieło...

Opublikowano: 21 listopada 2018 07:54

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1525

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.