Sesja Rady Powiatu podsumowująca kadencję

Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w Szydłowcu za okres  V kadencji 2014-2018 było jednym  z głównych punktów ostatniej w tej kadencji sesji w dniu 18 października.

Podsumowania pracy Rady Powiatu, w której zasiadało siedemnastu radnych: Krzysztof Rejczak, Karol Siebyła, Cezary Sierawski, Dariusz Mamla, Janina Bodo, Barbara Majewska, Aneta Majsiak-Gromek, Robert Górlicki, Piotr Kornatowski, Rajmund Mamla, Kazimierz Nędzka, Sławomir Nojek, Krzysztof Parszewski, Paweł Zawodnik, Roman Woźniak i Włodzimierz Górlicki, dokonała jej przewodnicząca - Anita Gołosz.

Radni  w okresie od 1 grudnia 2014 roku do 18 października 2018r, obradowali 43 razy, podejmując w tym czasie 265 uchwał. Złożono 58 interpelacji pisemnych, 26 zapytań ustnych oraz  7 wniosków.   

Tematami wiodącymi na sesjach były: uchwalanie budżetu powiatu, sprawozdania z wykonania budżetu i udzielania absolutorium dla Zarządu, sprawozdania Starosty Szydłowieckiego z działalności komisji Bezpieczeństwa i Porządku, sprawozdania Powiatowej Rady Zatrudnienia, sprawozdania jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży.

W piątej kadencji Rada Powiatu w Szydłowcu podjęła wiele uchwał o istotnym znaczeniu. Stałe komisje odbyły 117 posiedzeń i wydały 298 opinii. Uchwały Rady Powiatu były przekazywane do Wojewody Mazowieckiego i do Regionalnej Izby Obrachunkowej jako organów nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.     

Warta podkreślenia jest współpraca z Samorządem Rejonu Wileńskiego,  Strażą Graniczną oraz z korporacjami samorządowymi - Związkiem Powiatów Polskich i Konwentem Powiatów Województwa Mazowieckiego, a także w ramach związku funkcjonalnego  „Ziemia Odrowążów” czterech powiatów z trzech województw.

 

 

Opublikowano: 23 października 2018 14:55

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 395

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.