PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Krzcięcin- Szydłowiec

nowo powstały ciąg pieszo rowerowy

W ramach poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg, dostępności, ale także popularyzacji turystyki pieszej i rowerowej na odcinku drogi powiatowej od Szydłowca (ul. Północna) w kierunku Wysocka zakończono prace w zakresie przebudowy jezdni i istniejących chodników, budowy ciągu pieszo-rowerowego, przebudowy zjazdów indywidualnych. Wybudowano też  zatokę postojową przyległą do jezdni.  Roboty zostały wykonane w ramach projektu pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 3561W Krzcięcin- Szydłowiec od km 14+320 do km 16+288,41”.

Całkowita wartość projektu to 2 706 173,29 zł, a kwota pozyskanego dofinansowania z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” wynosi 1 623 703,00 zł.

12 października komisja pod przewodnictwem Adama Włoskiewicza odebrała roboty drogowe, które wykonała firma GRES z Szydłowca wyłoniona w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 logotyp_mazowsza_.jpg

Opublikowano: 18 października 2018 08:54

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 345

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.