DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ. Były życzenia i gratulacje

W sali kominkowej szydłowieckiego zamku odbyła się tegoroczna powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Starosta Włodzimierz Górlicki w wygłoszonym słowie wstępnym zaznaczył istotę zawodu nauczycielskiego – profesji, której nie sposób dobrze wykonywać, jeśli nie towarzyszy jej powołanie i twórczy zapał. - Trudu wychowania i ciężaru odpowiedzialności za kształtowanie młodych charakterów nie da się również dźwigać bez wsparcia rodziców, dlatego korzystam z okazji, aby podziękować im, że wspólnie z nami uczestniczą w tym procesie - kontynuował starosta.  Nie sposób dziś nie wspomnieć o emerytowanych nauczycielach i pracownikach oświaty, którzy budowali fundamenty i zarysowali kształt naszej powiatowej oświaty. Zwracając się do zebranych nauczycieli starosta na zakończenie dodał: naszym wspólnym pragnieniem jest, aby nauczycielski trud zawsze napotykał na życzliwość, spokój i zrozumienie. Życzę Państwu, aby dzięki waszej pracy i inspiracji uczniowie, podopieczni i wychowankowie stali się sternikami przyszłości.

Święto było okazją do podziękowań, gratulacji i wspomnień. Okolicznościowe nagrody, przedstawiając sylwetki uhonorowanych, wręczył starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki.

Również dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki – Elżbieta Szymańska, Sławomir Drabik, Karol Kopycki i Maria Michałow uhonorowali pedagogów i  nauczycieli z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza oraz Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza za trud pracy i rozwijanie zainteresowań wśród uczniów.

Dopełnieniem uroczystości, którą poprowadziła Maria Michajłow - dyrektor Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu, był występ wokalny wychowanek Pracowni Muzycznej Piano z Szydłowca.

Opublikowano: 16 października 2018 15:50

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 691

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.