VIII Sejmik Ziemi Odrowążów

18 sierpnia 2018 r. w Studziannie odbył się VIII Sejmik Ziemi Odrowążów. Wspólna sesja rad czterech powiatów obchodzona była uroczyście w związku z rocznicami: 10-lecia porozumienia „Ziemia Odrowążów”, 50-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej ze Studzianny oraz 100-lecia Niepodległości.

W spotkaniu udział wzięli starostowie, przewodniczący oraz radni rad powiatów: koneckiego, opoczyńskiego, przysuskiego i szydłowieckiego. Obradom przysłuchiwali się samorządowcy szczebla gminnego, w tym reprezentacja burmistrzów, wójtów i przewodniczących gminnych rad.

Sejmik, poprzez aklamację, przyjął cztery uchwały. Sygnowali je: przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego Maria Barbara Chomicz, przewodniczący Rady Powiatu w Końskich Marian Król, przewodniczący Rady Powiatu w Przysusze Krzysztof Wochniak oraz przewodnicząca Rady Powiatu w Szydłowcu Anita Gołosz. Pierwsza uchwała, zgłoszona przez Powiat Opoczyński, dotyczyła uczczenia 50. rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Bożej ze Studzianny. Następna, zaproponowana przez Powiat Przysuski, miała związek z przyjęciem stanowiska w sprawie obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Powiat Konecki wniósł o podjęcie uchwały w sprawie roli powiatów w ustroju terytorialnym państwa w 20-lecie ich odrodzenia. Z kolei zrealizowanie „Filmu promującego walory turystyczne Ziemi Odrowążów” było inicjatywą Powiatu Szydłowieckiego. Uzasadnienie do tej uchwały odczytała przewodnicząca Anita Gołosz.

–  Film będzie kolejnym krokiem w realizacji wspólnych projektów promujących nasze powiaty – podkreślił starosta Włodzimierz Górlicki, prezentując na Sejmiku nowo wydaną publikację: Atlas „Ziemia Odrowążów. Pomiędzy Pilicą, a Górami Świętokrzyskimi”.  – To pierwsze tego typu wydawnictwo, które uwydatnia bogactwo naszej historii, tradycji, kultury, ale również wspomina o dokonaniach minionych pokoleń. Naczelną intencją towarzyszącą wydaniu publikacji była chęć ukazania obszaru Ziemi Odrowążów jako komplementarnego i spójnego – zaznaczył starosta szydłowiecki.

Dodatkowym wsparciem dla chcących poznać uroki Ziemi Odrowążów jest mapa interaktywna, zawierająca opis oraz nawigację prowadzącą do blisko osiemdziesięciu wartych odwiedzenia miejsc. Wśród nich znajdują się zamki, dwory i pałace, świątynie i sanktuaria, miejsca pamięci narodowej oraz zabytki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Cyfrowy odpowiednik Atlasu „Ziemi Odrowążów” oferuje ponadto lokalizacje atrakcyjne turystycznie i krajobrazowo oraz propozycję szlaków pieszych i rowerowych. Mapa interaktywna dostępna jest pod adresem ziemiaodrowazow.appen.pl oraz po zeskanowaniu telefonem kodu QR. Za wydawnictwo odpowiada Powiat Szydłowiecki. Ta kompetencja wynika z realizacji uchwały przyjętej przez cztery powiaty podczas wcześniejszych obrad Sejmiku Ziemi Odrowążów.

Sejmik w Studziannie, zwołany w 10 rocznicę zawarcia porozumienia pomiędzy powiatami, był okazją do wręczenia tytułu „Zasłużony dla Ziemi Odrowążów”. Akty nadania otrzymało ośmiu samorządowców: Włodzimierz Górlicki, Krzysztof Bernatek, Andrzej Marek Lenart, Marek Modrzecki, Krzysztof Nawrocki, Józef Róg, Bogdan Soboń i Krzysztof Wochniak.

W Stulecie Niepodległości warto także nadmienić, że gospodarz VIII Sejmiku - starosta opoczyński Józef Róg, przekazał starostom z Ziemi Odrowążów pamiątkowe obrazy na płytce wyprodukowane przez Ceramikę Paradyż  przedstawiające wizerunek Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Po zakończonych obradach, uczestnicy wspólnej sesji wzięli udział we mszy św. odprawionej z okazji 50-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej w Studziannie, której przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. Pół wieku temu koronacji obrazu dokonali prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński, ówczesny metropolita krakowski, kardynał Karol Wojtyła i bp Piotr Gołębiowski, administrator diecezji sandomierskiej.  Podczas liturgii starostowie powiatów tworzących porozumienie Ziemia Odrowążów: Marian Niemirski, Józef Róg, Bogdan Soboń i  Włodzimierz Górlicki złożyli w darach ołtarza monstrancję, komplet ornatów jubileuszowych oraz ornat z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Opublikowano: 28 sierpnia 2018 04:20

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 363

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.