Rodacy z Wileńszczyzny na polskiej ziemi


Wileńszczyzna – ojczyna Mickiewicza, Piłsudskiego, Miłosza… Listę ludzi, których nazwiska zajęły trwałą pozycję w historii kultury polskiej można mnożyć… Na Litwie polskie serce bije w Ostrej Bramie „tutaj, na ulicy, modli się przechodzień, wędrowiec, pielgrzym, obcy turysta, gromada, lud i cała Polska”.

Polacy po dzień dzisiejszy zamieszkują Wilno, a w rejonach: wileńskim i solecznickim stanowią większość. Jednoczą się w organizacjach polonijnych, wspierają w reprezentacjach krajowych i samorządowych, prowadzą polskie szkoły… Swoja postawą życiową wypełniają codzienność - widać to w pielęgnowanej kulturze i przedwojennych obyczajach, które podparte są przywiązaniem do polskiej tradycji z dbałością o zachowanie ojczystego języka. Rodaków, przyjeżdżających z Macierzy, proszą: „powiedzcie swoim dzieciom i wnukom, że żyją tu Polacy, ciężko pracują i na Polskę czekają”.

Już od dekady można zaobserwować trwałą współpracę pomiędzy Powiatem Szydłowieckim Rzeczpospolitej Polskiej a Samorządem Rejonu Wileńskiego Republiki Litewskiej. Stosowne porozumienie zostało podpisane w 2008 roku przez starostę szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego, ówczesnego przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu Marka Sokołowskiego oraz mer Vilniaus Rajono Savivaldybė Marię Rekść.

 

„Wakacje z Polską”

Bilateralne stosunki zauważalne są w wielu aspektach, jednak najwidoczniejszym dla mieszkańców Ziemi Szydłowieckiej jest coroczny wakacyjny przyjazd polskiej młodzieży. W czerwcu ubiegłego roku regułę tę przełamano na korzyść wizyty nauczycieli polskich szkół z podwileńskich Grigajć i Kiwiszek oraz przedstawicieli ośrodków kultury. W roku jubileuszu 100-rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę i Litwę, ponownie mogliśmy gościć wileńskich Polaków na Ziemi Szydłowieckiej.

„Wakacje z Polską” to wyczekiwany czas dla uczniów i ich nauczycieli. Zwiedzanie Szydłowca i czerpanie z jego oferty kulturalnej, pobyt w Krakowie - mieście królów i książąt polskich, modlitwa w skarżyskim Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia - kopii wileńskiej Ostrej Bramy, a nade wszystko rozmowy i wymiana spostrzeżeń – w ten sposób przez cztery dni rodacy z Wileńszczyzny doświadczali uroków naszej wspólnej Ojczyzny.

Mieszkańcy Nowej Wilejki, Grygajć, Kiwiszek i Szaternik, reprezentujący środowiska oświaty, kultury i samorządu przybyli do Polski na zaproszenie władz Powiatu Szydłowieckiego. Trzydziestoosobowej grupie przewodniczyła radna Samorządu Rejonu Wileńskiego Tatiana Markowa. Wśród delegacji zagranicznej były dzieci i  nauczyciele  Szkoły Początkowej w Grigajciach i Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach, pracownicy Centralnej Biblioteki Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Radominie - Filia Grygajcie. Jednodniową wizytę w Szydłowcu złożył także starosta Gminy Szaterniki Wiesław Starikowicz.

- Planując pobyt, staramy się uwzględniać prośby i sugestie naszych zagranicznych partnerów – informuje starosta Włodzimierz Górlicki.  - Każdorazowo plan wizyty jest inny, w ubiegłym roku m.in. uczyniliśmy zadość naszym rodakom, którzy wyrażali potrzebę odwiedzenia Sanktuarium Jasnogórskiego. Uczestniczyli wówczas we mszy św. przed cudownym wizerunkiem Czarnej Madonny, odprawianej pod przewodnictwem arcybiskupa Wacława Depo. Do dziś ta wizyta jest w środowisku wileńskich Polaków wspominana z sentymentem i prawdziwym rozrzewnieniem.

100-rocznica Niepodległości była powodem, dla którego w tym roku uwzględniliśmy w planie wizyty historyczny Kraków. Sentencją podsumowującą nasze wyzwanie mogą  być słowa kompozycji Marka Grechuty: „Gdy pytasz mnie, czym Ojczyzna jest, odpowiem: czyś chociaż raz chodził po Rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki... miejsca gdzie przeszłość dodaje Ci sił?” Mam nadzieję, że z zadania przekazania polskości i bogactwa przeżyć wywiązaliśmy się i tym razem.

-  Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w realizację tego wartościowego projektu -  budującego więź naszych rodaków z Ojczyzną - podsumowuje starosta szydłowiecki. - Była to doskonała okazja do poszukiwania tego co między nami wspólne.

Wiele ciepłych słów i wyrazów wdzięczności wypowiedzianych na zakończenie wizyty, daje poczucie, że dobrze to był dobrze wypełniony obowiązek narodowy wobec Polaków mieszkających w Republice Litewskiej.            

 


Artykuł ukazał się na łamach 35 numeru Kwartalnika "Ziemi Odrowążów".
Zapraszamy Czytelników do odbioru bezpłatnego egzemplarza w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Szydłowcu

Opublikowano: 20 sierpnia 2018 13:46

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 476

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.