Sezon polowań na pióro. KALENDARZ I KULTURA ŁOWIECKA

15 sierpnia to dzień znamienny dla Polski i Polaków. Również dla polskich myśliwych, którzy w Święto Matki Boskiej Zielnej i dzień upamiętniający chwałę oręża polskiego z 1920 roku, rozpoczęli sezon polowań na ptactwo wodne

O poranku 15 sierpnia szydłowieckie Koło Łowieckie Soból zainaugurowało sezon polowań na ptactwo wodne. Na zbiórkę przyjechało ponad trzydziestu myśliwych. Powitani przez prezesa koła Włodzimierza Sasala, po odprawie rozeszli się w ciszy i spokoju na stanowiska, aby powróciwszy na miejsce zbiórki, uroczyście otworzyć i poświęcić myśliwską wiatę z udziałem księdza proboszcza Arkadiusza Bieńka z Wysokiej oraz ogłosić króla polowania.

 

03.jpg

05.jpg


kalendarz myśliwski

Zgodnie z kalendarzem łowieckim, w połowie sierpnia rozpoczyna się sezon polowań na kaczki: krzyżówki, cyraneczki, głowienki oraz na łyski i gołębie grzywacze. Obecnie, w polu zainteresowań myśliwych są również kozły, dziki i drapieżniki – lis, jenot i norka amerykańska. Na kuropatwę – królową polskich pół oraz na bażanta i zająca przychodzi czas jesienią. Myśliwi mogą polować indywidualnie lub zbiorowo. Do uroczystych wspólnych łowów zalicza się (wspomniane) rozpoczęcie sezonu na pióro oraz polowanie hubertowskie w listopadzie, z uroczystą mszą św, w asyście pocztów sztandarowych i zaproszonych gości.

02.jpg

08a.jpg

07a.jpg


zasłużeni dla Niepodległej

- Mało, kto wie i  niewiele się wspomina o roli myśliwych w czasie działań wojennych. To właśnie oni, wspólnie z leśnikami, znali dobrze teren: każdy dukt, każdą leśną ścieżkę …  - nadmienia Hubert Ogar z KŁ Soból i dodaje: Rzecz jasna, że łowczy, umiejący posługiwać się bronią, posiadali duże doświadczenie, które z powodzeniem wykorzystywali w walkach niepodległościowych. Ponadto, myśliwi polowali intensywnie przed okresem walk, aby zgromadzić zapasy mięsa dla wojska. To tylko niewielka działalność dawnych myśliwych, obecnie cele i zadania w niewielkim stopniu zmieniły się dostosowując do współczesnych warunków – zaznacza H. Ogar.


nowe zadania

Nie sposób pominąć znaczenia i roli myśliwych, również na terenie powiatu szydłowieckiego. Na dziesięciu dzierżawionych obwodach swoje zadania realizuje 11 kół łowieckich: Drop Wolanów, Niedźwiedź Wierzbica, Dzik Stachowie, Soból Szydłowiec, Ostoja, Bażant Radom, Spłonka Skarżysko, Łysica Skarżysko, Sylwan.

Swoją służbę pełnią z dbałością dbałość o rodzimą przyrodę. W ostatnim czasie na myśliwych realizujących statutowe zadania nałożono nowe obowiązki związane z walką z nową chorobą - ASF, która pojawiła się na terenie Polski i dociera do regionu radomskiego.

 - Afrykański Pomór Świń jest groźny dla dzików i trzody chlewnej. Aby choroba nie rozprzestrzeniała się, polujący przeszukują swoje tereny pod kątem padłych dzików, dokonując odstrzału redukcyjnego nałożonego przez Wojewodę Mazowieckiego. Na terenie powiatu szydłowieckiego łącznie zostanie pozyskanych w tym zakresie 114 dzików. Ograniczając populację, zminimalizuje się tym samym szkody łowieckie wyrządzane przez tę zwierzę – informuje myśliwy.

 

06.jpg


kultura łowiecka

Warto nadmienić, że w tym roku - w rocznicę Stulecia Odzyskania Niepodległości, myśliwi obchodzą swoje święto: 95-lecie działalności Polskiego Związku Łowieckiego, który zrzesza ponad 120 tysięcy członków. To ,,formacja” posiadająca swój mundur organizacyjny i sztandary, pod którymi się jednoczą i identyfikują, Używają mowy, uznanej przez językoznawców za odrębną – to język łowiecki.

Kultura łowiecka jest tak mocno zakorzeniona na ziemiach polskich, że stała się częścią sztuki. Mogą o tym świadczyć pozostawione przez artystów prace. Malarz-batalista Józef Brandt chętnie spędzał czas w swojej posiadłości w Orońsku. Artysta uwieczniał na obrazach sceny myśliwskie, które widział, czego przykładem mogą być obrazy: ,,Dojeżdżacz z chartami”, „Wyjazd na polowanie”, „Gajowy”, „Przed polowaniem”, „Na polowanie”.

11.jpg

 

Inna słynną i zasłużoną postacią jest Wiktor Kozłowski, leśnik i myśliwy zarządzający lasami w Chlewiskach, który zasłynoł pierwszym opracowaniem ,,Pierwsze początki terminologii łowieckiej”. Jego pomnik z żelaza w postaci strzaskanego pnia dębu, do dzisiejszego dnia znajduje się na cmentarzu parafialnym w Chlewiskach. Takich postaci i miejsc w naszym terenie ziemi szydłowieckiej jest jeszcze wiele. Szanując kulturę i nasze dziedzictwo szanujemy naszych przodków i nasze wartości, na których powstała nasza mała ojczyzna.

12a.jpg

 

 

Opublikowano: 19 sierpnia 2018 01:33

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 640

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.