Powiat stawia na zabytki!


Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu oraz Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika w Chlewiskach przeprowadzą prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru.

Działania na rzecz ochrony dziedzictwa kultury Ziemi Szydłowieckiej możliwe są, po raz kolejny, za sprawą przyznanego dofinansowania ze środków powiatu.

- Jak w każdym roku Powiat Szydłowiecki potwierdza potrzebę ochrony zabytków przed nieuchronnymi skutkami czasu. Za sprawą konsekwentnie realizowanego programu konserwatorskiego, w ciągu ostatnich ośmiu lat, udzieliliśmy wsparcia finansowego na kwotę  blisko ćwierć miliona złotych - podkreśla starosta Włodzimierz Górlicki. 

Dziś oczy mieszkańców powiatu i turystów mogą cieszyć m.in. odnowione rzeźby w zespole pałacowo-parkowym w Orońsku, grupa niemalże 40 instrumentów, szczególnie harmonii, w MLIM w Szydłowcu oraz efekty przeprowadzonych prac konserwatorskich w obiektach sakralnych – drewnianej dzwonnicy w Mirowie Starym czy kapliczki kubaturowej w Pawłowie. We wcześniejszych latach środki z budżetu powiatu pozwoliły przeprowadzić rewitalizację m.in. zabytkowej polichromii stropu nawy głównej kościoła parafialnego w Szydłowcu oraz zabytkowej grupy rzeźb Chrystusa Ukrzyżowanego w otoczeniu czterech aniołów.

Tym razem kwoty dotacji zostaną przeznaczone m.in. na dofinansowanie prac przy konsze wieńczącej niszę nad  głównym portalem pałacu Józefa Brandta w Orońsku oraz ludowych instrumentów muzycznych, wpisanych do księgi inwentarzowej muzealiów MLIM w Szydłowcu, a także na remont okien kościoła parafialnego w Chlewiskach.

W imieniu dotowanych instytucji umowy z Powiatem Szydłowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu, podpisali: ks. Roman  Kuna - proboszcz parafii rzymsko–katolickiej w Chlewiskach, Aneta Oborny - dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu oraz Marek Buniewicz - zastępca dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Efekty przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy wymienionych zabytkach poznamy późną jesienią.

 

Opublikowano: 27 lipca 2018 10:43

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 532

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.