Nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej w Szydłowcu!

 

Szydłowieccy ochotnicy do 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego, mogą składać wnioski o przyjęcie do służby. Rekrutacja dotyczy osób obojga płci, które nie pełniły do tej pory służby wojskowej oraz rezerwistów. Brygada tworzy od lipca kolejne bataliony lekkiej piechoty: w Płocku, Radomiu, a także w Pomiechówku. Terenem stałej odpowiedzialności będzie południowe Mazowsze, w tym Szydłowiec. Planowana jest również kolejna uroczysta przysięga wojskowa. Tym razem ma się ona odbyć w Warszawie.

plakat_wot.jpg

 

Zadaniem Wojsk Obrony Terytorialnej jest ścisłe współdziałanie z wojskami operacyjnymi. Mają bronić i wspierać lokalne społeczności, m.in. zwalczać skutki klęsk żywiołowych. W czasie wojny WOT będzie wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią będzie stanowić siłę wiodącą.

Informacje na temat Terytorialnej Służby Wojskowej dostępne są w każdej Wojskowej Komendzie Uzupełnień (WKU) oraz na stronie internetowej www.terytorialsi.wp.mil.pl.

 

strona_wot.jpg

Opublikowano: 25 lipca 2018 12:59

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 375

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.