Pamiętajmy o bibliotekach. Czytanie wzbogaca.

 

8 maja 2018 roku w świetlicy Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu, odbyło się spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, które zorganizowała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu.

Pracownicy gminnych bibliotek publicznych z terenu powiatu szydłowieckiego wraz z przedstawicielami samorządu powiatowego i gminnych, zasiedli do jednego stołu, by wspólnie zastanowić się nad kondycją czytelnictwa w naszym regionie, szansach na zachęcenie (zwłaszcza młodych) czytelników do częstszego sięgania po słowo pisane oraz perspektywach zawodu w rzeczywistości cyfrowych danych.

Debatę rozpoczęło przemówienie kierownika PBP (w zastępstwie) Joanny Strzeleckiej oraz Starosty Powiatu Szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego. W obu wystąpieniach zawarta była refleksja nad koniecznością przywrócenia dawnej rangi czytaniu książek, bez względu na to, jak dalece zaawansowane technologie wypierać będą tradycyjne lektury. Konkluzja była pewnego rodzaju apelem o troskę każdego z nas o to, by stare wzorce czytelnicze zachowały swoją pozycję i obroniły tożsamość, która kształtowała wszystkie przeszłe pokolenia.

Zgromadzeni w świetlicy goście zostali wyróżnieni specjalnymi dyplomami za zasługi na rzecz rozwoju środowiska bibliotekarskiego. Przepełnioną życzliwą atmosferą uroczystość swoim występem wokalnym ubogacili uczniowie liceum: Sylwia Kosno oraz Ernest Bąk, którzy w duecie zaśpiewali „Dni, których jeszcze nie znamy”, Marka Grechuty.

Opublikowano: 10 maja 2018 07:28

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 282

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.