Spotkanie Wielkanocne Powiatu

 

Zgodnie z tradycją, w oktawie wielkanocnej starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki i przewodnicząca Rady Powiatu w Szydłowcu Anita Gołosz zapraszają reprezentantów wspólnoty powiatowej na spotkanie wielkanocne. W tym roku uroczystość odbyła się 6 kwietnia.

 W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego zgromadzili się burmistrz, wójtowie, przewodniczący rad gmin, radni Rady Powiatu aktualnej i wcześniejszych kadencji, przedstawiciele oświaty, kultury, sportu, reprezentanci środowisk gospodarczych i rzemieślniczych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, przedstawiciele związków kombatanckich, emerytów, szefowie służb, inspekcji i straży oraz dyrektorzy szkół, urzędów i instytucji działających na terenie powiatu szydłowieckiego, a także urzędnicy i emerytowani pracownicy Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

W podniosły nastrój zebranych wprowadził CHÓR PARAFIALNY PRZY KOŚCIELE pw. ŚW. JANA CHRZCICIELA W JASTRZĘBIU wykonując pieśni wielkanocne: „Zwycięzca śmierci”, „Alleluja” oraz „Pieśń Pielgrzymów” inspirowaną operą Nabucco Giuseppe Verdiego, a także „Bogarodzicę”.  To 35-osobowy amatorski chór 4-głosowy, którego tradycje sięgają 1904 roku. Obecnie należą do niego ludzie w różnym wieku: starsi i młodzi, pracujący zawodowo i emeryci z terenu parafii. Od 51 lat kierownictwo nad chórem sprawuje organista Zygmunt Wolszczak, nagrodzony w 2017 przez papieża Franciszka odznaczeniem „ PRO ECCLESIA et PONTIFICE”.

Świąteczne pozdrowienia przekazali gościom gospodarze. Starosta Włodzimierz Górlicki nawiązał do wydanej przez Powiat Szydłowiecki karty wielkanocnej z wizerunkiem Chrystusa Zmartwychwstałego, znajdującego się w kwaterze późnogotyckiego ołtarza w kościele pw. Św. Zygmunta w Szydłowcu. Starosta życzył pełnych pokoju, wzajemnej życzliwości i nadziei Świąt, aby potrzeba czynienia dobra i miłosierdzie koncentrowały nas na drugim człowieku i umacniały wiarę w sens życia.

W uroczystości  powiatowej uczestniczył dziekan dekanatu szydłowieckiego ks. kan. Adam Radzimirski,który poprowadził modlitwę w intencji pokoju, udzielił błogosławieństwa zebranym i poświęcił przygotowane pokarmy. W swoim wstąpieniu proboszcz szydłowieckiej fary podziękował za pomoc w pozyskaniu relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz wyraził zadowolenie z powodu promocji zabytków sakralnych na kartach wydawanych przez Powiat Szydłowiecki z okazji świąt.

Stan duchowny reprezentowali ponadto: ks. Krzysztof Śliwak – proboszcz parafii w Szydłówku, ks. Artur Fura - proboszcz parafii św. Brata Alberta w Skarżysku Kamiennej,  ks. Roman Kuna – proboszcza parafii w Chlewiskach, ks. dr Grzegorz Stępień - proboszcz parafii w Mirowie, ks. kan Zbigniew Tuchowski – proboszcz parafii w Jastrzębiu, ks. Arkadiusz Bieniek  - proboszcz parafii w Wysokiej, ks. Krzysztof Świątek – proboszcz parafii w Gąsawach Rządowych

Wielkanocny stół, a na nim świąteczne przysmaki w nowoczesnych aranżacjach  przygotowali uczniowie pod opieką nauczycieli z klas żywieniowych w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

Opublikowano: 16 kwietnia 2018 11:43

Kategoria: Aktualności

Spotkanie Wielkanocne Powiatu

Wyświetleń: 738

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.