Starosta Szydłowiecki przyznał stypendia


Osiąga wysokie wyniki w nauce, wyróżnia się wzorowym zachowaniem. Frekwencją i sumiennym wykonywaniem obowiązków szkolnych może dawać przykład innym. Angażuje się w życie szkoły, zaznacza aktywność na różnych polach działalności społecznej – tak konwencjonalnie przedstawia się sylwetka ucznia-stypendysty.

Aby zostać Stypendystą Starosty Szydłowieckiego trzeba osiągnąć co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz spełnić przynajmniej jeden z czterech  warunków zawartych w regulaminie:

• uzyskać średnią ocen co najmniej: 5,00 – liceum; 4,50 – technikum i zasadnicza szkoła zawodowa,
• uzyskać tytuł laureata, finalisty lub otrzymać wyróżnienie w konkursach i olimpiadach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, regionalnym lub ogólnopolskim;
• uzyskać wysokie wyniki (I, II lub III miejsce) we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w sporcie wyczynowym;
• posiadać osiągnięcia na poziomie co najmniej wojewódzkim w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury i sztuki, np. w dziedzinach: sztuki plastyczne, muzyka, teatr, literatura, fotografia, sztuka ludowa – wystawy, koncerty indywidualne i zbiorowe, przeglądy, konkursy, festiwale.   

 

Trzydziestu sześciu uczniów szkół, dla których Powiat Szydłowiecki jest ograniem prowadzącym, wypracowało w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 wyniki pozwalające ubiegać się o Stypendium Starosty Szydłowieckiego.

Wśród uhonorowanych przez starostę Włodzimierza Górlickiego nagrodą prestiżową i finansową znaleźli się:

dsc_0024.jpg

Anna Adamczyk, Aleksandra Białek, Ernest Bąk, Natalia Brzykowska, Dominika Czajkowska,  Bartłomiej Czyż, Aleksandra Gawor, Adriana Kaleta, Aleksandra Kędra, Sylwia Kosno, Paweł Krupa, Kacper Mamla, Patrycja Mamla, Milena Marlica, Milena Mączyńska, Patrycja Misiak, Aleksandra Nowacka, Julia Nowek, Kornelia Piasecka, Katarzyna Siemieniec, Albert Siuda, Anita Sobieraj, Kamila Turek, Daria Zaborska, Dominika Zugaj - uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

 

dsc_0028.jpg

Małgorzata Czarnota, Kamil Czerwiak, Kinga Hamela, Karina Sasal, Hubert Siemieniec, Aleksandra Prasek, Piotr Wiśnios, Cezary Żak - uczniowie Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

 

dsc_0032.jpg

Jakub Marszałek, Hubert Murza, Justyna Odzimkowska - uczniowie Publicznej Szkoły Branzowej I Stopnia  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu

 


Uroczystość odbyła się podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w Szydłowiecu w dn. 19 lutego br., w obecności członków Zarządu Powiatu - Karola Siebyły, Krzysztofa Rejczaka i Pawła Zawodnika ora dyrektorów szkół: Karola Kopyckiego, Sławomira Drabika i Anny Gwarek.

 

al.

Opublikowano: 28 lutego 2018 10:58

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 712

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.