„Aktywny Samorząd” – 1 marca rusza nabór wniosków


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu informuje, że od 1 marca 2018 r. rozpocznie się nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

 

Osoby posiadające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ II w semestrze 2017/2018 mogą składać wnioski od 1 do 30 marca 2018 r.

Nabór wniosków w semestrze 2018/2019 odbywał się będzie od 1 sierpnia do 10 października 2018 r.

W ramach Modułu II uczące się osoby mogą otrzymać  pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe
    w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
  • kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Osoby niepełnosprawne w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I mogą korzystać
 z następujących form wsparcia przyczyniających się do  likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

• Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

• Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

• Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

• Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

• Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

• Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

• Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

• Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Wnioski w ramach Modułu I można składać  od dnia 1 kwietnia do 30 sierpnia 2018r.

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać ze strony www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl w zakładce Aktywny samorząd 2017 lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu przy ul. Metalowej 7.

 

pfron.jpg

Opublikowano: 22 lutego 2018 20:36

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 456

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.