Zanotowano największy spadek bezrobocia

 

W latach 2013 - 2016 zanotowano największy spadek bezrobocia, który wynosił średnio ok. 5% rocznie. Obecnie notujemy dalsze obniżanie stopy bezrobocia. Statystyki pokazują, iż w 2013 roku było zarejestrowanych 6 183 osoby, natomiast w roku 2017 - 3 725 osób.

 

W ubiegłym roku na aktywizację osób bezrobotnych zaangażowano 13 540 000 zł. Wsparcie finansowe, z którego skorzystali zarówno bezrobotni jak i pracodawcy, pochodziło m.in. z Funduszu Pracy (środki krajowe), Europejskiego Funduszu Społecznego oraz programów regionalnych i innych źródeł.

Wsparciem Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu w 2017 roku zostało objęte 1 292 osoby. Na bazie dobrej współpracy z Powiatową Radą Rynku Pracy został wypracowany korzystny model podziału środków na poszczególne formy aktywizacji - dający dobre wyniki.


Odnosząc się do kwestii spadającego bezrobocia starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, nie kryjąc zadowolenia zaznaczył:

To dobra wiadomości dla nas wszystkich. Bezrobocie to problem społeczny dotykający wiele tysięcy osób i ich rodzin. Tendencję spadkową przyjmujemy z zadowoleniem, jednak nowym wyzwaniem dla Powiatowego Urzędu Pracy  w Szydłowcu jest aktualne zapotrzebowanie rynku pracy na wiele zawodów, m.in.. kierowców, sprzedawców, elektromonterów, piekarzy, kucharzy, szwaczek, krawcowych, murarzy, kamieniarzy, cieśli, zbrojarzy, nauczycieli zawodu, tokarzy, frezerów i ślusarzy.

Brak zainteresowania osób bezrobotnych tymi ofertami pracy jest zjawiskiem zaskakującym, a jednocześnie wymaga  zmiany doboru instrumentów aktywizacji rynku pracy oraz położenie nacisku na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do rozpoznanych potrzeb. 

 starosta_wg.jpg

 

Opublikowano: 16 lutego 2018 14:26

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 654

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.