Informacja dla podmiotów transportujących odpady

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Szydłowcu informuje, że w dniu 24 stycznia 2018r. został utworzony
przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa
w art. 49 ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz. 21).

            W związku z powyższym zezwolenia na transport odpadów wydawane
przez Starostę Szydłowieckiego na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

Podmioty gospodarcze prowadzące transport odpadów, na mocy zezwolenia Starosty Szydłowieckiego, zgodnie z art. 234 ust. 2 w/w ustawy obowiązane są
do wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dokonanie wpisu do rejestru w terminie 6 miesięcy od daty utworzenia rejestru.

Szczegółowe informacje dotyczące wpisu do rejestru Marszałka oraz wzór formularza rejestracyjnego dostępne są na stronie: www.mazovia.pl

Opublikowano: 16 lutego 2018 12:49

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 679

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.