Informacja dla stowarzyszeń

Informujemy, że stowarzyszenia zwykłe założone przed 20 maja 2016 roku mają obowiązek dokonania wpisu do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Szydłowieckiego. Termin złożenia wniosku mija w dniu 20 maja 2018 roku.  

Zgodnie z art. 40a. ust 1 stowarzyszenie zwykłe może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do nowej ewidencji. W tym celu przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie albo zarząd (jeśli stowarzyszenie zdecydowało się na jego powołanie) składa do Starostwa Powiatowego w Szydłowcu wniosek o wpis do ewidencji wraz z załącznikami (wzór podany w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa - zakładka: Załatwianie spraw – Procedury przyjmowania i załatwiania spraw –> Sprawy obywatelskie –> Rejestr stowarzyszeń).

Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, Starosta wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

Stowarzyszenie zwykłe, które dostosuje się do nowych przepisów zwiększy swoje możliwości działania, m.in.:

  • uzyska ułomną osobowość prawną – nabywa prawa, zaciąga zobowiązania, może posiadać majątek,
  • uzyska środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej,
  • może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Złożenie wniosku o wpis do nowej ewidencji i wniosku o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie.
Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia z mocy prawa. 

Opublikowano: 13 lutego 2018 08:45

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 559

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.