Prawo wodne - informacja o zmianie kompetencji organów

 

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Szydłowcu informuje, że od dnia 01 stycznia 2018r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz.1566 ze zmianami), zmieniły się kompetencje organów dotyczące gospodarki wodościekowej.      

Aktualnie organem właściwym do wydania zgód wodnoprawnych w tym: wydania pozwolenia wodnoprawnego, przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego oraz wydania oceny wodnoprawnej jest: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

Przy czym:

Zadania związane z przyjmowaniem zgłoszeń wodnoprawnych realizuje:

Nadzór Wodny w Szydłowcu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Targowa 4,26-500 Szydłowiec
tel. 48 617 03 14, e-mail: zz-radom@wodv.gov.pl

 

Natomiast pozwolenia wodnoprawne wydaje:

Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Wernera 4A, 26-600 Radom
tel. 48 362 61 38, e-mail: zz-radom@wody.gov.pl


al.

Opublikowano: 08 lutego 2018 19:30

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 904

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.