STAROSTWO POWIATOWE: godziny pracy i obsługi klienta


STAROSTWO POWIATOWE W SZYDŁOWCU
Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec (budynek główny)

telefon: 48 617-70-00
faks: 48 617-70-09
email: powiat@szydlowiecpowiat.pl
ePUAP: /9538hqdqgn/skrytka
www.szydlowiecpowiat.pl

godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30


starostwo.jpg


Biuro Obsługi Klienta – tel. 48 617-70-00 (parter)

 • Kancelaria Starosty Szydłowieckiego – tel. 48 617-70-23 (I piętro pok. 100)
 • Wicestarosta – tel. 48 617-70-23 (I piętro pok. 100)
 • Sekretarz Powiatu – tel. 48 617-70-03  (I piętro pok. 104)
 • Skarbnik Powiatu – tel. 48 617-70-04 (II piętro pok. 200)
 • Wydział Finansowy – tel. 48 617-70-31 (II piętro)
 • Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich – tel. 48 617-70-21 (II piętro)  
 • Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu –  tel. 48 617-70-60 (III piętro)
 • Wydział Komunikacji i Transportu (III piętro)
  sprawy z zakresu transportu - tel. 48 617-70-50
  sprawy z zakresu rejestracji pojazdów: tel. 48 617-70-51, 48 617-70-52,  48 617-70-53
  sprawy z zakresu wydawania praw jazdy - tel. 48 617-70-55
 • Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu – tel. 48 617-70-80 (III piętro)    
 • Biuro Rady Powiatu – tel. 48 617-70-10 (I piętro)
 • Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych – tel. 48 617-70-90 (III piętro)


godziny obsługi:

Powiatowy Rzecznik Konsumenta
- wtorki w godz. 15:30 - 18:00
- poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 15:30 - 16:30
(I piętro, pok. 100) - tel. 48 617-70-28  

Kasa Starostwa Powiatowego w Szydłowcu (II piętro)    
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:45 -15:15

04 1240 5703 1111 0010 7164 5321
opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, usunięcie pojazdu, zajęcie pasa drogowego

93 1240 5732 1111 0010 1736 3825
wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich   

42 1240 5732 1111 0010 1736 3870
opłaty ewidencyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa

 Przyjmowanie w sprawach petycji, skarg i wniosków:

 • Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki – poniedziałki w godz. 14:00 – 16:30 (I piętro, pok. 105)
 • Wicestarosta Adam Włoskiewicz – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (I piętro, pok. 100)
 • Sekretarz Powiatu Krzysztof Bernatek  – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (I piętro, pok. 104)
 • Przewodnicząca Rady Powiatu Anita Gołosz - poniedziałki w godz. 15:15 – 16:00 (I piętro, pok. 103)
 • Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dariusz Mamla – wtorki w godz. 14:30 – 15:30 (I piętro, pok. 103)
 • Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Janina Bodo – środy w godz. 12:00 – 13:00 (I piętro, pok. 103)

 


 

STAROSTWO POWIATOWE W SZYDŁOWCU
ul. Tadeusza Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec

godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30


adsc_2807.jpg

 

 • Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości –  tel. 48 617-04-65  (I i II piętro)

Ewidencja Gruntów  (wydawanie wypisów i wyrysów) - tel.  48 617-70-13
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (wydawanie kopii map) - tel. 48 617-70-16
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - tel. 48 617-70-19
Gospodarka Nieruchomościami - tel. 48 617-70-17
Ochrona gruntów rolnych i informacja odnośnie scaleń - tel. 48 617-70-17

 • Wydział Budownictwa i Architektury - tel. 48 617-70-40 (I piętro)
 • Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa - tel. 48 617-70-70 (I  piętro)

wydawanie kart wędkarskich i rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb – tel. 48-617-70-71
sprawy z zakresu  ochrony środowiska i gospodarki odpadami – tel. 48-617-70-71
sprawy z zakresu geologii i emisji do powietrza – tel. 48-617-70-72
sprawy z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody – tel. 48-617-70-73

Przystosowanie budynków do obsługi osób niepełnosprawnych


Starostwo Powiatowe w Szydłowcu wykonuje swoją działalność w dwóch budynkach, których wejścia wyposażone są w podnośniki pionowe dla osób niepełnosprawnych

•    Szydłowiec, pl. Marii Konopnickiej 7
w celu załatwienia sprawy osoby niepełnosprawne przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta (parter budynku głównego). Pracownik biura przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, w uzasadnionych przypadkach powiadamia pracownika z odpowiedniej komórki organizacyjnej.

•    Szydłowiec, ul. Tadeusza Kościuszki 170
budynek posiada windę docierającą na wszystkie kondygnacje, wyposażoną w przyciski umieszczone na wysokości umożliwiającej jej obsługę osobie niepełnosprawnej.

Każdy pracownik urzędu zobowiązany jest do okazania zainteresowania i udzielenia wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

img_6013.jpg

 

al.

 

 

Opublikowano: 02 lutego 2018 10:29

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 843

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.