ZAPYTANIE OFERTOWE: Zapewnienie sal na terenie miejscowości Szydłowiec, na potrzeby spotkań z uczestnikami projektu "Szansa na lepsze jutro!"

Fundacja United Way Polska, z siedzibą: 03-984 Warszawa, ul. Poprawna 141a, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: zapewnienie sal na terenie miejscowości Szydłowiec, na potrzeby spotkań z uczestnikami projektu pn. „Szansa na lepsze jutro!” (dalej Projekt) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 380 osób oddalonych od rynku pracy.

 

Pełna treść zapytania dostępna jest na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/300

W przypadku zainteresowania, ofertę na formularzu ofertowym wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu proszę przesłać na adres szansa@unitedway.pl  w terminie do 26.01.2018 r.

 


 

Zobacz także: REKRUTACJA: Twoja „Szansa na lepsze jutro!”

 

 

al.

Opublikowano: 23 stycznia 2018 08:38

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 476

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.