SESJA RADY POWIATU

XXXII SESJA RADY POWIATU, SALA KONFERENCYJNA

Kolejna sesja Rady Powiatu poprowadzona 30 listopada przez Przewodniczącą Rady Anitę Gołosz, rozpoczęła się od przedstawienia przez Starostę Włodzimierza Górlickiego informacji o pracach Zarządu Powiatu pomiędzy Sesjami Rady Powiatu oraz  o wykonaniu uchwał z poprzedniej sesji.

 

Podczas sesji, radni wysłuchali informacji o stanie ochrony środowiska na obszarze powiatu szydłowieckiego za rok 2016 przedstawioną przez Ryszarda Góralczyka z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Radomiu oraz o stanie realizacji zadań oświatowych przez Powiat Szydłowiecki za rok szkolny 2016/2017 wraz z wynikami egzaminu naturalnego, którą zaprezentowała Joanna Strzelecka Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu.

 

Przedstawiciele placówek oświatowych zapoznali radnych z informacjami z działalności szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych za rok szkolny 2016/2017, w tym z zakresu gospodarki  finansowej uwzględniającej dochody, wydatki oraz występujące  zobowiązania: Zespołu  Szkół Ogólnokształcących  im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu, Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu z uwzględnieniem pracy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Skałka”, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Powiatowej Biblioteki Publicznej.

 

Radni podczas sesji przyjęli uchwały w sprawach: przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie”; zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2017- 2022; zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2017.

 

PR.

 

Opublikowano: 05 grudnia 2017 11:43

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 575

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.