"Mutanty" Abakanowicz na stałe w Orońsku

zdjęcie przedstawiające mutanty

„Mutanty” Magdaleny Abakanowicz pochodzą z grupy złożonej z sześciu obiektów przeznaczonych do ekspozycji otwartej. Trzy z nich Centrum Rzeźby Polskiej pozyskało z programu MKiDN Regionalne Kolekcje Sztuki Współczesnej.

Prace nad zwierzopodobnymi formami artystka zainicjowała już w roku 1992. Zrealizowała wówczas kilkanaście czworonożnych, prymitywnych Mutantów z płótna workowego nasączonego żywicą (stojących i siedzących). Grupę podobnych stworzeń z roku 2000 wykonała rzeźbiarka z zespawanych ze sobą, stalowych blach. Przez jakiś czas kompozycja ta zdobiła dziedziniec Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Orońskie stado Mutantów to syntetycznie potraktowany zbiór trzech form rzeźbiarskich przypominających swym kształtem tapiry lub mrówkojady. Hybrydalne figury wywołują skojarzenia, które odsyłają do różnych pojęć i stanów – nomadyczności, ofiary i ceremoniałów dawnych plemion, strachu i zagrożenia. Prace te, działające w masie, przypominają o związkach człowieka ze światem zwierzęcym.

Zakup rzeźb Magdaleny Abakanowicz "Mutanty" zgodny ze strategią pozyskiwania przez Centrum Rzeźby Polskiej dzieł najwybitniejszych artystów tworzących kanon sztuki polskiej i światowej, stał się uzupełnieniem kolekcji rzeźb artystki w Centrum. W przeszłości Centrum miało możliwość prezentowania „Mutantów” w przestrzeni parkowej na retrospektywnej wystawie Abakanowicz w 2013 r. Rzeźby ustawione były przed Pałacem Brandta. Zakup tej monumentalnej pracy pozwolił zachować część spuścizny artystki w kraju, co – ze względu na jej wysokie walory artystyczne i humanistyczne – jest sprawą pierwszorzędnej wagi dla polskiej kultury.

Centrum Rzeźby Polskiej jest obecnie jedynym miejscem, gdzie kompozycja rzeźbiarska „Mutanty” stanowi jednolity zbiór, stając się wizytówką dziedzictwa kulturowego oraz jednym z najwybitniejszych dzieł naszej kolekcji parkowej.

Zakupy dzieł dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Regionalne Kolekcje Sztuki Współczesnej


PR.

Opublikowano: 29 listopada 2017 09:44

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 473

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.