„Dialog Pokoleń”– spotkanie w przededniu Święta Niepodległości (VIDEO)


W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, na zaproszenie starosty szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego i dyrektora Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza Marii Michałow odbyła się VI edycja spotkania środowiskowego zatytułowanego„Dialog Pokoleń”.

W tej nazwie zawiera się program skierowany do uczniów szydłowieckich szkół, którego ideą jest poznawanie i upowszechnianie historii lokalnej poprzez rozmowę z jej świadkami - uczestnikami walk o niepodległość i wolność naszej Ojczyzny.

Do tej pory, w ramach przeprowadzanych wywiadów, uczniom „KOPu” i „Sienkiewicza” pod kierunkiem nauczycieli udało się spisać historię rodzeństwa Jadwigi i Ryszarda Szelochów oraz wspomnienia Mansweta Misztala, a także opracować sylwetki: kpt. Stefana Kowalskiego z Nowego Dworu, Bogumiła Ratajczyka z Szydłowca - „syna pułku”, uczestnika walk o przełamanie Wału Pomorskiego; Stanisława Dudy - świadka dramatycznych wydarzeń związanych z pacyfikacją rodzinnej wsi Skłoby; Józefa Dobjasza z Sadku - żołnierza 3 Dywizji Strzelców Karpackich, uczestnika bitwy pod Monte Cassino oraz Wincentego Sochackiego - pochodzącego z Cukrówki uczestnika wojny obronnej Polski 1939 r., żołnierza 5 Kresowej Dywizji Piechoty, jeńca łagrów sowieckich, uczestnika bitwy o Monte Cassino, a także Zofii Liszki - prezes Zarządu Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Szydłowcu.

Uroczystość „Dialogu Pokoleń”, organizowana naprzemiennie przez jedną ze szkół przy wsparciu samorządu powiatowego, zawiera w sobie nie tylko cel edukacyjny, ale także wyróżnia się refleksyjnym charakterem, wprowadzającym w nastrój Święta Niepodległości.

Stałym elementem uroczystości „Dialog Pokoleń” jest prezentacja postaci związanej z naszym regionem, której działalność ma wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych i rozwija u młodzieży poczucie odpowiedzialności. Tym razem, uczniowie Zespołu Szkół im  KOP w Szydłowcu pod kierunkiem nauczyciela Andrzeja Łaty przedstawili sylwetkę ks. Romana Kotlarza, wikariusza szydłowieckiej parafii w latach w latach 1954-1956, uczestnika Radomskiego Czerwca’76, kapłana-męczennika narodowej sprawy.

Część oficjalna rozpoczęła się o godz. 12 w sali widowiskowej KOP, która wypełniła się pocztami sztandarowymi i zaproszonymi gości, wśród których byli m.in. przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska Zdzisław Maszkiewicz z delegacją, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska Tomasz Świtka, komendant Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli  mjr SG Daniel  Wojtaszkiewicz, radni Rady Powiatu w Szydłowcu z przewodniczącą Rady Anitą Gołosz, dziekan dekanatu szydłowieckiego ks. kan. Adam Radzimiński, ks. proboszcz Krzysztof Piotr Świątek,  wójt gminy Mirów Artur Siwiorek, wójt gminy Chlewiska Waldemar Sowiński, prezes szydłowieckiego koła Armii Krajowej Zofia Pawlak, prezes zarządu koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Szydłowcu Zofia Liszka, prezes Towarzystwa Patriotycznego im. ks. Romana Kotlarza w Szydłowcu Teresa Romaszewska, a także dyrektorzy szkół, przedstawiciele Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, szefowie służb i inspekcji, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Szydłowieckiego i przedstawiciele samorządów gminnych, nauczyciele oraz szydłowiecka młodzież szkolna.

Część artystyczną stanowił program zatytułowany „Kto dziś upomni się o pamięć synów i córek polskiej ziemi...”. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli Marzeny Pudzianowskiej i Joanny Wiśniewskiej przypomnieli dramatyczne drogi Polski prowadzące do odzyskania niepodległości i uczcili pamięć tych wszystkich, którzy na przestrzeni wieków walczyli o wolność Ojczyzny. Młodzi artyści na scenie wspominali wydarzenia z 1918 roku, kiedy Polska wróciła na mapę Europy, trudny okres okupacji niemieckiej, mrok komunistycznego totalitaryzmu, aż po wydarzenia z 1989 roku. Fakty historyczne przeplatały autentyczne nagrania z przełomowych dla Polski momentów, a piękne teksty poetyckie i wzruszające utwory muzyczne stanowiły dopełnienie prezentowanych treści.

Starosta Włodzimierz Górlicki, podkreślił, że w uroczystości powiatowej „Dialogu Pokoleń” wybrzmiewa pewna sekwencja wydarzeń historycznych z lat 1918-1989,  które doprowadziły do  niepodległości i wolności. Działania te obejmują także czas zrywów wolnościowych w PRL, których finałem było powstanie „Solidarności”, a w konsekwencji upadek komunizmu. Tegoroczna edycja „Dialogu Pokoleń” szczególny nacisk i akcent położyła na czas Radomskiego Czerwca'76 i utworzenia NSZZ „Solidarność”. Stąd przybliżenie sylwetki związanego z Szydłowcem ks. Romana Kotlarza.

Także obecność na uroczystości przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska nie była przypadkowa. Starosta Szydłowiecki, z uwagi na szczególne zasługi, złożył mu honor:


W imieniu własnym i mieszkańców powiatu szydłowieckiego oraz wszystkich tych, którzy w pamięci zachowują rangę i rolę „Solidarności” przekazuję Panu Zdzisławowi Maszkiewiczowi - Przewodniczącemu Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska DOWÓD UZNANIA za wierność ideom „Solidarności”, zaangażowanie i dbałości o ludzi pracy i ich potrzeby, osobiste świadectwo wychowania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i pamięci o naszej historii oraz za troskę o dobro wspólne jakim jest Polska.


Ten wyjątkowy dowód uznania, który stanowi srebrna plakieta Powiatu Szydłowieckiego i z wymienionymi zasługami, to dowód który wręczamy wyjątkowym osobom - podkreślił starosta. Przekazujemy go na ręce Rana Przewodniczącego,  również w nadziei, że będzie to symboliczne podziękowanie dla wszystkich ludzi „Solidarności” za to co uczynili dla nas wszystkich.

Zdzisław Maszkiewicz w swoim wystąpieniu m.in. zaznaczył:

Czcigodni księża, Panie Starosto, Pani Dyrektor! Przyjmuję ten honor dla „Solidarności” Ziemi Radomskiej -  i bardzo za niego dziękuję. (...) „Solidarność” to marka, która znana jest na całym świecie, a powstała po pierwszej wizycie Ojca Świętego Jana Pawła II  w Polsce. Sierpień'80 - kilkanaście mieniący wolności, później ciemny okres stanu wojennego i  wreszcie  1989 rok…(...) Pierwsze, ale jeszcze nie do końca demokratyczne wybory pokazały, że naród wybrał wolność. Ale wolność „jest zadaniem zadanym” – mamy ja utrzymać i walczyć za nią cięgle.  Od tego Wy jesteście, moi młodzi przyjaciele,  na wasze ręce pragnę tę ideę przekazać.

Uroczystość powiatowa "Dialogu Pokoleń", jej patriotyczno-refleksyjny charakter, obecność środowisk kombatanckich i ruchów wolnościowych w PRL oraz udział młodzieży odkrywającej karty najnowszej historii  - często epizodów niespotykanych w podręcznikach, bo odwołujących się do historii lokalnej - była odpowiednim wprowadzeniem do obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

 

al.

Opublikowano: 14 listopada 2017 21:29

Kategoria: Aktualności

"Dialog Pokoleń" 2017

Wyświetleń: 675

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.