Obradował VII Sejmik Ziemi Odrowążów


Doroczne spotkanie przedstawicieli czterech powiatów - koneckiego, opoczyńskiego, przysuskiego i szydłowieckiego - tworzących porozumienie „Ziemia Odrowążów” odbyło się w ubiegły piątek w Turnie koło Białobrzegów.

W Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym „Emaus” Diecezji Radomskiej ponad 150 samorządowców rozmawiało o polityce społecznej i senioralnej. Na wspólnej sesji rad powiatów, zwanej Sejmikiem, zostały podjęte dwie uchwały.

Pierwsza dotyczyła podjęcia wspólnych działań i realizowania projektów na rzecz osób starszych. W uzasadnieniu przedstawiono zasadność opracowania całościowej polityki senioralnej partnerskich powiatów „Ziemi Odrowążów”, która będzie wskazywać zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się. Działania te zostaną poprzedzone diagnozą potrzeb oraz oceną jakości usług społecznych i zdrowotnych kierowanych do środowiska seniorów.

Druga podjęta na Sejmiku Ziemi Odrowążów uchwała związana jest z organizacją przedsięwzięcia promocyjnego noszącego nazwę „Festiwal – Kuźnice Talentów”. Partnerzy porozumienia kierowali się przy tym promocją młodych talentów i ideą integracji. Przytoczone uchwały, przyjęte przez aklamację, sygnowali przewodniczący Rad Powiatów: w Końskich - Marian Marek Król, w Opocznie - Maria Barbara Chomicz, w Przysusze - Krzysztof Paweł Wochniak, w Szydłowcu - Anita Gołosz.

W obradach uczestniczyli zaproszeni goście, m.in.: marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, połowie na Sejm RP: Dariusz Bąk, Anna Białkowska, Leszek Ruszczyk i Wojciech Skurkiewicz. W spotkaniu udział wzięli także mazowieccy, świętokrzyscy i łódzcy samorządowcy szczebla wojewódzkiego, powiatowego   gminnego, w tym znaczna reprezentacja wójtów i burmistrzów.

Rolę gospodarza Sejmiku Ziemi Odrowążów pełnił starosta przysuski Marian Niemirski, który nawiązał do miejsca tegorocznego spotkania samorządowców - ośrodka „Emaus”, wybudowanego przez abp Zygmunta Zimowskiego, biskupa radomskiego i  przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

 - Obradujemy w budynku, któremu patronuje św. Jan Paweł II, dla którego bardzo ważne były rodziny i ludzie starsi. Chcemy zasygnalizować rządzącym, poprzez podjętą uchwałę, że widzimy ten problem i chcemy się nim zająć, ale chcemy również, żeby i państwo to czuło i reagowało na te potrzeby społeczne, które my zgłaszamy - powiedział Marian Niemirski, starosta przysuski.

Starosta opoczyński Józef Róg, zapowiedział kolejny Sejmik Ziemi Odrowążów na 19 sierpnia przyszłego roku. Uroczystość związana będzie z rocznicą 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie.

- Cieszę się organizatorzy wybrali to miejsce nad Pilicą na obrady Sejmiku - mówił Bogdan Soboń, starosta konecki nawiązując do początków historii porozumienia „Ziemi Odrowążów”  -  W 2007 roku spotkaliśmy się nad brzegiem rzeki Czarnej. Czarna Konecka to dopływ Pilicy… Także rzeka nas łączy, historia, kultura, tradycja, diecezja i… samorządowa przyjaźń – zwrócił uwagę starosta konecki.

- „Ziemia Odrowążów” to wyjątkowa formuła partnerskiej współpracy, skupiająca cztery powiaty z trzech województw. W ciekawy sposób łamiemy bariery administracyjne, psychologiczne, jesteśmy razem i dobrze ze sobą współpracujemy - wyraził starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki. 

- Ziemia Odrowążów to projekt, który ma za zadanie uświadamiać bogactwo naszej historii, tradycji, kultury, ale również wspominać o dokonaniach minionych pokoleń. Projekt, który daje nam szansę szerszego spojrzenia na bieżące problemy i wyzwania. Przykładem jest dzisiejsze spotkanie samorządowców Ziemi Odrowążów, które dotyka polityki senioralnej, jakże ważnej w naszym samorządowym działaniu. Cieszy fakt, że są z nami i wspierają nas tak licznie przybyli goście. Szczególnie chcę podkreślić udział przedstawicieli samorządów gminnych: burmistrzów, wójtów, przewodniczących rad. Każdy ma potencjał i kompetencje, które wykorzystujemy w realizacji wspólnych projektów.

Po dzisiejszym uroczystym spotkaniu nastąpi tryb roboczy, który wypełni treścią, to wszystko, co tu postanowimy – tak było w poprzednich sejmikach, tak jest teraz, i tak będzie - mam nadzieję - w przyszłości. W poczuciu obowiązku chce poinformować, że Uchwala nr V Sejmiku Ziemi Odrowążów, która była kompetencją i obowiązkiem Powiatu Szydłowieckiego została wykonana, a termin zakończenia jej realizacji ustalono na pierwsze półrocze przyszłego roku.

W kontekście tegorocznego naszego spotkania w „Emaus”, pozostaję w przekonaniu, że z nowa energią i duchowym natchnieniem przystąpimy do realizacji zadań podjętych przez Sejmik Ziemi Odrowążów – podsumował starosta Włodzimierz Górlicki.

 

Po zakończeniu obrad samorządowcy uczestniczyli w Mszy św. sprawowanej w kaplicy ośrodka. Eucharystii przewodniczył bp Henryk Tomasik. W homilii Ordynariusz podkreślił, że pomoc potrzebującym jest szczególnym wyrazem szacunku dla godności osoby ludzkiej.

Opublikowano: 24 października 2017 15:44

Kategoria: Aktualności

Sejmik "Ziemi Odrowążów"

Wyświetleń: 732

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.