78. rocznica bitwy pod Barakiem - w hołdzie żołnierzom KOP /video/

W dniach 7-8 września odbyły się obchody upamiętniające bitwę stoczoną pod szydłowiecką wsią Barak w 1939 roku.        Organizatorami corocznego wydarzenia są: Powiat Szydłowiecki, Gmina Szydłowiec, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu i  Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek. Honorowy patronat nad uroczystościami 78 rocznicy objęli: Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzek oraz Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Marek Łapiński. 

Uroczystości rocznicowe są szczególnym wydarzeniem dla Zespołu Szkół, który od 2007 roku nosi imię Korpusu Ochrony Pogranicza - przedwojennej formacji strzegącej wschodnich granic Rzeczpospolitej. Od tego momentu zrodziła się współpraca szkoły ze Strażą Graniczną, spadkobierczynią ideałów KOP oraz ze Stowarzyszeniem Weteranów Polskich Formacji Granicznych. Tegoroczne  wrześniowe obchody były dla społeczności szkolnej szczególnie ważne ponieważ towarzyszyło im wspomnienie 10 rocznicy nadania szkole imienia oraz poświęcenia sztandaru z mottem „Wierni przodkom, godni Ojczyzny”. Poświecenia sztandaru dokonał wtedy ówczesny biskup polowy WP Tadeusz Płoski, który kilka lat później zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. 

MUSZTRA PARADNA

Uroczystości rozpoczęły się 7 września wieczorem na Rynku w Szydłowcu od koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza. Znani powszechnie „Podhalańczycy” zaprezentowali swoje umiejętności licznie zgromadzonym mieszkańcom Szydłowca i okolic, a następnie wraz z Kompanią Reprezentacyjną SG poprowadzili przemarsz na szydłowiecki cmentarz parafialny.

 

APEL POLEGŁYCH

Na kwaterach wojennych zabrzmiało wezwanie: „Polegli na Polu Chwały! Stańcie do Apelu! Przywołano wówczas żołnierzy Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Polskiej Straży Granicznej i Policji Państwowej, osoby cywilne poległe w walce albo zamordowane przez okupanta oraz ofiary zbrodni komunistycznych. Modlitwy za poległych poprowadzili ks. kan. Adam Radzimirski i ks. płk. Ryszard Preuus, kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Apel poprowadzili nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem ku czci poległych obrońców Ojczyzny,  zabrzmiała salwa honorowa w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej SG, a trębacz Orkiestry Reprezentacyjnej odegrał „Ciszę”.

 

8 WRZEŚNIA

Następnego dnia w kościele pw. św. Zygmunta o godz 10:30 została odprawiona msza św. w intencji obrońców Ojczyzny i dziękczynienia w 10 rocznicę nadania Zespołowi Szkół imienia Korpusu Ochrony Pogranicza. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. płk Preuss, kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Druga część uroczystości upamiętniających 78. rocznicę bitwy pod Barakiem odbyła się na terenie Zespołu Szkół – przed pomnikiem nazwanym Grobem Nieznanego Żołnierza KOP, gdzie w podstawie zwieńczonego orłem obelisku  umieszczona jest ziemia z pól bitewnych oraz mogił żołnierzy KOP, w tym z grobu dowodzącego polskimi oddziałami w bitwie pod Barakiem ppłk. Przemysława Nakoniecznikoffa.

Na szkolnym placu apelowym, zgromadziły się licznie poczty sztandarowe, zaproszeni goście, mieszkańcy oraz społeczność szkolna oraz Orkiestra Reprezentacyjna i Kompania Reprezentacyjna Straży Granicznej.

Uroczystość patriotyczna, za zaprawą jubileuszu 10-lecia nadania szkole imienia nabrała także charakteru wspomnieniowego. Dyrektor szkoły Maria Michałow złożyła podziękowania wszystkim obecnym za uświetnienie święta, a szczególnie tym, którzy przyczynili się do otwarcia nowego rozdziału w życiu szkoły, czyli nawiązania współpracy ze Strażą Graniczną i zmiany patrona szkoły. Inicjatorami tych działań byli: ówczesny przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, nieżyjący już przewodniczący Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych Mirosław Rubas i starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki.

Głos zabrał również zastępca komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk Zbigniew Bartnicki, który w dowód uznania za wyżej wspomnianych działania przekazał zasłużonym osobom symboliczne plakietki z naramiennikiem Oddziału. Starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki dziękując za współpracę i kultywowanie tradycji historycznych, przekazał Marii Rubas członkini Zarządu SWPFG, wdowie po Mirosławie Rubasie, plakietę z herbem Powiatu Szydłowieckiego. Swoje słowo do młodzieży skierowali również burmistrz Szydłowca Artur Ludew oraz Maria Rubas. Pani Maria w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Warszawie przekazała naszej szkole okolicznościowy Guzik Katyński, wzorowany na przedwojennym guziku żołnierskim, w dowód uznania za upamiętnianie ofiar zbrodni katyńskiej. Następnie pod Pomnikiem KOP złożono kwiaty, a na zakończenie odbył się krótki koncert Orkiestry Reprezentacyjnej SG pod batutą Leszka Mieczkowskiego, po którym wszyscy zostali zaproszeni na  grochówkę żołnierską.

W dwudniowych uroczystosciach udział wzięli, m.in:  Leszek Ruszczyk – poseł na Sejm RP, Rafał Rajkowski –  członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Agnieszka Górska – radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Morawski - kierownik delegatury MUW w Radomiu reprezentujący Wojewodę Mazowieckiego, płk SG Zbigniew Bartnicki reprezentujący Komendanta Głównego Straży Granicznej, delegacja Powiatu Szydłowieckiego ze starostą Włodzimierzem Górlickim, radni Rady Powiatu z przewodniczącą Rady Anitą Gołosz, delegacja Gminy Szydłowiec z burmistrzem Arturem Ludem, radni Rady Miejskiej z przewodniczącym Rady Arturem Markiem Koniarczykiem, wójtowie:  Gminy Mirów – Artur Siwiorek,  Gminy Chlewiska – Waldemar Sowińskiego, Gminy Orońsko  – Henryk Nosowski, Gminy Jastrząb – Andrzej Bracha, poczty sztandarowe, delegacje środowisk kombatanckich, Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych z Marią Rubas,  Komendant Placówki SG w Lesznowoli mjr SG Daniel Wojtaszkiewicz, Robert Lis - przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, ks. płk Ryszard Preuss - kapelan Straży Granicznej, ks. kan. Adam Radzimiński – dziekan dekanatu Szydłowieckiego, przedstawiciele NwOSG z Sekcji Prezydialnej WKD Ewa Waligóra i kapitan SG Tomasz Zdzienicki, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Szydłowieckiego oraz Gminy Szydłowiec, szefowie służb inspekcji i straży, nauczyciele i młodzież szkolna.

 

al.Opublikowano: 15 września 2017 12:36

Kategoria: Aktualności

78. rocznica bitwy pod Barakiem - 8 września

Wyświetleń: 799

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.