CZAS NA ZMIANY z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu od pół roku realizuje projekt CZAS NA ZMIANY współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Uczestnicy projektu - osoby niepełnosprawne oraz wychowankowie pieczy zastępczej z powiatu szydłowieckiego - zostali objęci wsparciem w kompleksowym programie aktywizacyjno-szkoleniowym. W ramach prowadzonych spotkań i warsztatów zwiększają swoje umiejętności społeczne takie jak: komunikowanie się, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, budowanie relacji opartych na zaufaniu i odpowiedzialności,  podejmowania decyzji, optymizmu i asertywności.

Podczas wycieczki do Warszawy uczestnicy projektu rozwiązywali quizy oraz zadania praktyczne w terenie wykorzystując umiejętności zdobyte podczas Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych.

Wiodącym celem projektu jest wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz podjęcie zatrudnienia przez część uczestników. Beneficjenci przedsięwzięcia zdobywać będą  nowe umiejętności na kursach zawodowych m.in operatora wózka widłowego, opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych oraz kursie prawa jazdy.

W ramach projektu "Czas na zmiany" realizowana jest również aktywizacja  społeczno–zdrowotna, w tym:

  • spotkania w Klubie Lidera gdzie poruszane są tematy nurtujące beneficjentów - kwestie prawne dotyczące osób niepełnosprawnych, możliwości podjęcia pracy i perspektywy jakie dają przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. Prowadzone są również rozmowy o osiągnięciach osób niepełnosprawnych w życiu artystycznym i w różnych dziedzinach sportu.
  • aktywizacja społeczno-zdrowotna dostosowana  do różnorodnych  problemów zdrowotnych oraz poziomu kondycji fizycznej uczestników, którzy licznie biorą udział w zajęciach nordic walking, wyjazdach na basen oraz  na kręgle.
  • zajęcia z arteterapii gdzie uczestnicy poprzez działania plastyczne mają szansę lepszego zrozumienia siebie i poznania natury swoich problemów.

Beneficjenci projektu mogą pochwalić się również uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu ratownika pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i pierwszej pomocy.

Nabór osób zainteresowanych uczestnictwem w drugiej edycji projektu przewidziany jest w październiku br.

 

Zajęcia Klubu Lidera i aktywizacji społeczno- zdrowotnej w rezerwacie przyrody Skałki Piekło pod Niekłaniem

 

Uczestnicy projektu podczas Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych  w Warszawie

 

podstawowe_zestawienie_poziom_z_efs_kolor.jpg

 

al.

 

Opublikowano: 05 lipca 2017 08:45

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 423

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.