Wybrano Wicestarostę

nowo wybrany wicestarosta Adam Włoskiewicz przyjmuje gratulacje od Wójta Chlewisk Waldemara Sowińskieg

Podczas sesji Rady Powiatu wybrano Wicestarostę Powiatu Szydłowieckiego. XXVII sesja Rady Powiatu odbyła się 29 marca 2017r., poprowadzona przez Przewodniczącą Rady Powiatu Anitę Gołosz.

W tajnym głosowaniu na Wicestarostę wybrano Adama Włoskiewicza, który do tej pory pełnił w starostwie funkcję inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.

Podczas sesji podjęto też uchwały w sprawach:  zmiany Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej; dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych; określenia zadań powiatu na które przeznacza środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz podziału środków pomiędzy tymi zadaniami; zmiany Uchwały Nr X/66/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Szydłowieckiego do projektu pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji  i geoinformacji” zwanego dalej „Projektem ASI”; zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2017 – 2022; zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2017.


PR.

Opublikowano: 11 kwietnia 2017 11:32

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 793

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.