KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w powiecie rozstrzygnięty

 

W dniu 17 lutego 2017 r. komisja konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej ofert, dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej  wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych  oraz  zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komisja pozytywnie zaopiniowała 27 ofert,  odrzuciła jedną ofertę.

Zarząd Powiatu w Szydłowcu, na posiedzeniu w dniu 20 lutego, podjął decyzję  w sprawie wyboru ofert, przyznając dotację na realizację poszczególnych zadań, następującym podmiotom:


I. Zadania z  zakresu upowszechniania kultury fizycznej  wśród dzieci, młodzieży  i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych:

 • Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy „ORONKA” w Orońsku,
 • Gminny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GRYFIA MIRÓW” w Bieszkowie Dolnym,
 • Uczniowski Klub Sportowy „HUBAL”  w Chlewiskach,
 • Stowarzyszenie MKS „SZYDŁOWIANKA” z siedzibą w Szydłowcu,
 • Akademia Piłkarska „GRYFIA” w Mirowie,
 • Klub Sportowy „TRÓJMIASTO” z siedzibą w Majdowie,
 • Uczniowski Klub Sportowy „GRANICA” przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu,
 • Gminny Klub Sportowy „JASTRZĄB” z siedzibą w Jastrzębiu,
 • Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” przy Zespole Szkół  Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu,
 • Uczniowski Klub Sportowy „HERKULES” przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu,
 • Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” przy Publicznym Gimnazjum nr 1 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Szydłowcu,
 • Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxing „VIKTORIA” w Szydłowcu,
 • Fundacja Wspierania Kyokushin Karate Matsushima Polska „MUSHIN” Honbu Dojo Szydłowiec,
 • Stowarzyszenie „MUSHIN” z siedzibą w Sadku,
 • Klub Sportowy „ALTERNATYWA” w Szydłowcu,
 • Rodzinna Akademia Sportu z siedzibą w Szydłówku, 
 • Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe z siedzibą w Szydłowcu,
 • Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pawłowie,
 • Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze w Szydłowcu.


II.  Zadania z  zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowcu,
 • Stowarzyszenie Rozwoju wsi Lipienice Górne i Nowy Dwór,
 • Stowarzyszenie Klub Seniora - Zamek w Szydłowcu
 • Stowarzyszenie Emerytów „Spokojna Jesień Życia” w Szydłowcu,
 • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Szydłowcu,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Chlewiskach,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Straży Pożarnej w Szydłowcu.


Jak podkreśla starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki - realizacja potrzeb społecznych widzianych z perspektywy NGO jest doskonałym uzupełnieniem zadań samorządu powiatowego, dającym poczucie satysfakcji i spełnienia wzajemnych oczekiwań i ambicji.

 

al.

Opublikowano: 21 lutego 2017 14:56

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1772

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.