Projekt „Aktywne Wspólnoty Gruntowe”

Zgodnie z nowelizacją ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, która weszła w życie
01 stycznia 2016 roku, ustawodawca wyznaczył czas do 31 grudnia 2016 roku na rozpoczęcie procedur  uregulowania stanu prawnego wspólnot gruntowych.

W Polsce występuje ponad 5000 wspólnot gruntowych. Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli pokazały, że największą powierzchnię wspólnoty gruntowe zajmują w woj. lubelskim i mazowieckim. Większość wspólnot jest nieaktywna, wspólnoty nieaktywne uważane są za nieposiadające właściciela, co powoduje, iż w większości przypadków grunty wspólnot należą do obszarów najbardziej zaniedbanych.

Większość z nich nie ma uporządkowanego stanu prawnego. Taka sytuacja stwarza poważne niedogodności dla samorządów gminnych z powodu trudności z opodatkowaniem tych gruntów oraz trudności z pozyskiwaniem tych terenów na cele związane z realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uprawnieni mieszkańcy wsi nie mogą gospodarować mieniem wspólnoty, gdy ta jest nieaktywna, tym samym nie mogą czerpać z niej potencjalnych zysków czy działać przez spółkę na rzecz rozwoju swojej miejscowości. Uprawnieni zazwyczaj nie mają wystarczającej wiedzy na temat reaktywacji wspólnoty i potrzebują zewnętrznego wsparcia.

Stowarzyszenie Aktywni do końca grudnia realizuje projekt „Aktywne Wspólnoty Gruntowe” współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020. Celem projektu „Aktywne Wspólnoty Gruntowe” jest zwiększenie aktywności ekonomiczno-społecznej min. 12 wspólnot gruntowych na terenie woj. mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego
i łódzkiego poprzez przekazanie im kompleksowego wsparcia: szkoleń, warsztatów i doradztwa specjalistycznego z zakresu wspólnot gruntowych oraz ekonomii społecznej. W ramach projektu przeszkolono ponad 35 wspólnot gruntowych, a w zajęciach udział wzięło prawie 100 osób. Do końca grudnia trwa etap doradztwa specjalistycznego w ramach którego uczestnicy projektu przygotowują dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedury uregulowania stanu prawnego wspólnot.

Stowarzyszenie Aktywni

Opublikowano: 21 grudnia 2016 08:57

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1862

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.