Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Kościuszki 124, 26 - 500 Szydłowiec
tel. (48) 617 11 72
fax (48) 617 08 89
www.strazszydlowiec.pl

 


 

Komenda Powiatowa Policji
ul. Kościuszki 194, 26 - 500 Szydłowiec
tel. (48) 617 72 00
fax (48) 617 72 45
bip.szydlowiec.kpp.policja.gov.pl

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Kościuszki 170, 26 - 500 Szydłowiec
tel. (48) 362 13 00

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Metalowa 7, 26 - 500 Szydłowiec
tel. (48) 617 89 44
fax (48) 617 12 19
www.szydlowiec.psse.waw.pl

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.