Banner Program Operacyjny Kapitał Ludzki [600x187]

WNIOSKODAWCA POWIAT SZYDŁOWIECKI / CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W SZYDŁOWCU

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

9.5 ODDOLNE INICJANTYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH

"Twoja przyszłość w Twoich rękach" - wartość projektu 44 370,00zł. 

 Plakat Twoja przyszłość w twoich rękach [300x438]

 

Celem projektu było podniesienie poziomu wykształcenia, kwalifikacji oraz budowa potencjału grupy osób poprzez naukę i dalszy rozwój edukacyjny. W projekcie uczestniczyło 30 osób zamieszkujących gminę Szydłowiec- 20 osób bezrobotnych i 10 zatrudnionych.

Zajęcie odbywały się w miesiącach kwiecień, maj 2009 r. w pracowni komputerowej CKP i obejmowały podstawową naukę obsługi komputera i Internetu oraz spotkania z doradcą zawodowym. Podczas tych spotkań uczestniczy nabyli umiejętności posługiwania się programami biurowymi Word oraz Excel, pisania dokumentów aplikacyjnych, tworzenia i zapisywania wielu plików, posługiwania się pocztą mailową, portalami internetowymi itp.

W ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymali materiały promocyjne, podręczniki, oraz dyplomy z nagrodą, które uroczyście zostały wręczone przez kadrę zarządzającą projektem, oraz dyrektora placówki Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu.

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.