Banner Program Regionalny Mazowsze [650x82]

wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
3 039 535,75 
"Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec- Antoniów- granica województwa" 
Priorytet III Regionalny system transportowy
Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013


 Banner Program Regionalny Mazowsze [650x82]

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 

Koniec prac na drodze powiatowej Szydłowiec – Antoniów – granica województwa. W czwartek, 12 sierpnia 2010r. Nastąpił odbiór drogi, w którym uczestniczyli: Roman Wożniak - Wicestarosta Szydłowiecki, Ryszard Krzemiński i Magdalena Kisiel – przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Marek Ruszczyk – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Maciej Stefański – Inspektor Nadzoru oraz Adam Sławiński przedstawiciel wykonawcy firmy „DROGMAS” Zakład Robót Drogowych w Skarżysku Kamiennej.

Droga została zmodernizowana dzięki pozyskanym przez Powiat Szydłowiecki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach projektu „Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec- Antoniów- granica województwa”.

Wykonane zostały chodniki, zmodernizowana jezdnia.

Wzdłuż remontowanych odcinków drogi Szydłowiec- Antoniów, zostały pogłębione, wyprofilowane i udrożnione rowy przydrożne. W ciągu tych rowów zostały także urządzone zjazdy indywidualne na posesje mieszkańców. Ubytki istniejące na drodze zostały wypełnione nową nawierzchnią. Poprzecznie i podłużnie wzmocniono i wyprofilowano odcinki drogi.

Całość inwestycji to koszt 3 575  924,42 zł. W 85% są to środki pozyskane przez Powiat Szydłowiecki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
 Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 

 


Banner Program Regionalny Mazowsze [650x82] 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”.

 

Trwają prace w ramach projektu „Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Antoniów – granica województwa”. 
    Wzdłuż remontowanych odcinków drogi Szydłowiec- Antoniów, zostały pogłębione, wyprofilowane i udrożnione rowy przydrożne. W ciągu tych rowów zostały także urządzone zjazdy indywidualne na posesje mieszkańców. Ubytki istniejące na drodze zostały wypełnione nową nawierzchnią. Poprzecznie i podłużnie wzmocniono i wyprofilowano odcinki drogi.
    Na fragmentach remontowanych odcinków została położona nowa nawierzchnia bitumiczna.
    Większa część zaplanowanej modernizacji chodników, została już wykonana.
    Projekt „Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec- Antoniów- granica województwa”, który jest realizowany dzięki pozyskanym środkom przez Powiat Szydłowiecki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zostanie wykonany do końca lipca 2010.
 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu
 

 


Banner Program Regionalny Mazowsze [650x82] 


„Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 

Wyremontowany chodnik przy  ulicy Folwarcznej w Szydłowcu to część realizowanej przez Powiat Szydłowiecki inwestycji. Budowa odbywa się w ramach projektu „Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Antoniów – granica województwa”, który będzie zrealizowany do końca lipca 2010r.

Prócz przebudowy chodnika przy ul. Folwarcznej w Szydłowcu, program obejmuje też przebudowę drogi na odcinku od ul. Książek Stary – Książek Nowy do nakładki w miejscowości Budki oraz przebudowę drogi na odcinku Aleksandrów – Huta.

Wykonanie chodników na powiatowych odcinkach ulicy Folwarcznej i  przy drodze Aleksandrów – Huta oraz pobocza z kostki brukowej na ulicy Książek Nowy w znacznym stopniu zwiększy bezpieczeństwo pieszych– mówi Przewodniczący Rady Powiatu Marek SokołowskiWyremontowane drogi zapewnią mieszkańcom powiatu szydłowieckiego dostęp do podstawowej infrastruktury drogowej. Mam też nadzieję, że przebudowa przyczyni się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej powiatu  – dodaje przewodniczący.

Całość inwestycji to koszt 3 575  924,42 zł. W 85% są to środki pozyskane przez Powiat Szydłowiecki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Robót Drogowych DROGMAS ze Skarżyska – Kam. wyłoniony w drodze postępowania przetargowego.

 

 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu


Banner Program Regionalny Województwo Mazowieckie [700x79] 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 
  
Przebudowa drogi Szydłowiec- Antoniów ruszyła
 
Dzięki pozyskanym środkom przez Powiat Szydłowiecki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach projektu „Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec- Antoniów- granica województwa” ruszyła przebudowa drogi na odcinku Szydłowiec- Antoniów. Prace związane z remontem rozpoczęły się przy ulicy Folwarcznej w Szydłowcu od budowy chodnika.
Jednocześnie rozpoczął się remont na odcinku od ul. Książek Stary- Książek Nowy 
w miejscowości Budki oraz przebudowa drogi i chodnika na odcinku Aleksandrów- Huta.
Termin wykonania robót to koniec lipca 2010roku. Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Robót Drogowych DROGMAS ze Skarżyska – Kam.
 

 


Banner Program Regionalny Województwo Mazowieckie [700x79] 

DUŻY SUKCES POWIATU.

 

MILIONY POZYSKANE NA INWESTYCJE !!!

  

Samorząd powiatowy na kompleksową modernizację drogi Szydłowiec-Antoniów - w tym ulic Folwarcznej, Książek Stary, Książek Nowy oraz Budki, Aleksandrów i Huta, dostanie prawie 4 milony złotych ze środków unijnych. Wniosek powiatu szydłowieckiego uzyskał bardzo dobrą ocenę. Starosta Włodzimierz Górlicki podpisał już umowę, na realizację tego projektu. Termin zakończenia prac wyznaczono na koniec listopada 2010 roku.

Bardzo dobrą wiadomością jest również fakt, że powiat szydłowiecki pozyskał środki z wieloletniego rządowego programu "Narodowy Program Modernizacji Dróg Powiatowych i Gminnych". Prawie 3 miliony zł przeznaczono na modernizację ulicy Kolejowej oraz przebudowę odcinków drogi powiatowej, na terenie gminy Jastrząb i Mirów.

Na ulicy Kolejowej od obwodnicy do końca zabudowy miejskiej wykonane zostaną chodniki i przebudowana nawierzchnia asfaltowa.

Obecnie realizowany jest także zakup karetek transportowych i ratowniczych oraz urządzeń medycznych z funduszy norweskich. SPZZOZ we współpracy z powiatem szydłowieckim na ten cel otrzymał 1 milion złotych.

Również 1 milion zł Powiat Szydłowiecki pozyskał na kształcenie zawodowe w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza. W projekcie przewidziano szeroki zakres działań w zakresie nauk matematycznych i technicznych oraz wyposażenie uczniów w uniwersalne umiejętności zawodowe pozwalające na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy.

Wciąż jest duża szansa na pozyskanie ponad 4 milionów na kompleksową modernizację budynków szydłowieckiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Argumenty samorządu powiatowego, dotyczące poprawności projektu, zostały potwierdzone przez Wojewodę Jacka Kozłowskiego, w związku z czym Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie ponownie rozpatrywała wniosek powiatu o te środki.

Powiat Szydłowiecki wraz z partnerami projektu, powiatami: Łosickim i Zwoleńskim oraz Miastem Płock, czekają na ostateczne rozstrzygnięcie wniosku na zakup specjalistycznych podnośników hydraulicznych dla każdego z partnerów. Wartość projektu 4 miliony zł. Projekt został pozytywnie rozpatrzony pod względem formalnym.

W kolejce do rozpatrzenia czeka też unijny wniosek powiatu na modernizację infrastruktury sportowej w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza na kwotę ponad 11 milionów.

Powiat szydłowiecki stanie się w nadchodzącym roku ogromnym terenem budowy. Duża ilość środków pozyskanych na powiatowe inwestycje, na finisz roku 2009, napawa optymizmem i daje nadzieję, że inne wnioski składane do funduszy europejskich, będą również pozytywnie rozpatrzone.

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.