Banner Program Operacyjny Kapitał Ludzki [600x187]

WNIOSKODAWCA POWIAT SZYDŁOWIECKI/ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W SZYDŁOWCU

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

9.5 ODDOLNE INICJANTYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH

„Równe szanse w życiu młodzieży” 

 

 

Od 01 czerwca 2011 roku Powiat Szydłowiecki poprzez swoją jednostkę Centrum Kształcenia Praktycznego rozpoczął realizację projektu „Równe szanse w życiu młodzieży” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

            Projekt obejmuje wsparciem 12 uczniów z Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza i Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu. 
W ramach projektu odbywać się będą zajęcia teoretyczne i praktyczne z nauki prawa jazdy Kat. B. zakończone podejściem do państwowego egzaminu, a także przeprowadzone zostaną szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym a także z zasad równości szans kobiet i mężczyzn. W ramach projektu każdy uczestnik dostał podręczniki niezbędne do nauki zasad prowadzenia pojazdów i poruszania się nimi, a także otrzymał materiały szkoleniowe.

 

Całość dofinansowania to 47 000,00 zł.

 Dobiegł końca projekt "Równe szanse w życiu młodzieży" 

Dobiegł końca projekt realizowany od czerwca  br. przez jednostkę Powiatu Szydłowieckiego - Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu – pod nazwą „Równe szanse w życiu młodzieży”.

 

Projekt skierowany był do 12 uczniów szkół Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu. Uczniowie otrzymali wsparcie w postaci ukończenia kursu teoretycznego i praktycznego prawa jazdy Kat B, odbyli szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy oraz zasad równości szans kobiet i mężczyzn. 
W ramach projektu uczestnicy objęci byli ubezpieczeniem oraz otrzymali podręczniki tematyczne, materiały szkoleniowe oraz projektowe upominki. 
    Z końcem października uroczyście wręczono dyplomy potwierdzające nabytą wiedzę. Z prowadzonego monitoringu wynika, iż większa część osób zapisała się na egzamin państwowy prawa jazdy, a dwie osoby są już szczęśliwymi posiadaczami uprawnień pozwalających na prowadzenie samochodów osobowych. 
Wartość projektu to 46 428,00zł w całości finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.