Banner Program Operacyjny Kapitał Ludzki [600x187]

WNIOSKODAWCA POWIAT SZYDŁOWIECKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

VII Promocja integracji społecznej

7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

„Integracja młodzieży z powiatu szydłowieckiego” 45 595,00zł 

  

Od 1 sierpnia bieżącego roku Powiat Szydłowiecki rozpoczął wdrażanie wniosku „Integracja młodzieży z powiatu szydłowieckiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Plakat Integracja młodzieży z powiatu Szydłowieckiego [400x565]

 

    Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego młodzieży, eliminowanie barier i różnic poprzez integrację lokalną, społeczną i edukację. Projekt obejmie od września wsparciem 40 uczniów z szydłowieckich szkół ponadgimnazjalnych:  Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza i Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza.

    Młodzież uczestniczyć będzie w zajęciach z grafiki komputerowej i tworzenia stron www. Nagrodą za wytrwałą naukę będą dwumiesięczne wyjazdy na basen. W zajęciach uczestniczyć będzie instruktor pływania, który jednocześnie będzie czuwał nad bezpieczeństwem młodzieży. Dodatkowo uczniowie odbędą zajęcia z zasad udzielania pierwszej pomocy oraz zasad równości szans kobiet i mężczyzn.

    W ramach projektu uczestnicy otrzymają podręczniki do każdego modułu tematycznego, materiały biurowe oraz zostaną objęci ubezpieczeniem na czas trwania projektu.

Całość projektu to 49 795,00zł.

 


 

Od września 2011 roku 40 uczniów z klas Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza i Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H.Sienkiewicza w Szydłowcu rozpoczęło integracyjne zajęcia w ramach realizacji przez Powiat Szydłowiecki projektu „Integracja młodzieży z powiatu szydłowieckiego”.  

Uroczyste rozpoczęcie projektu odbyło się 2 września. Na spotkaniu zostały omówione szczegóły dotyczące przebiegu całego projektu- terminów zajęć stacjonarnych i wyjazdów na pływalnię. Uczniowie zajęcia rozpoczną od dwumiesięcznych spotkań dotyczących nauki z zasad tworzenia stron www i grafiki komputerowej. W dalszej części odbędą się zajęcia na pływalni oraz kurs udzielania pierwszej pomocy i warsztatowe spotkania z zasad równości szans kobiet i mężczyzn. 
W ramach projektu uczniowie otrzymali materiały szkoleniowe oraz podręczniki na pierwszy moduł zajęć. Będziemy na bieżąco informować o dalszej realizacji projektu.


Zajęcia integracyjne na pływalni 

Dzięki realizacji przez Powiat Szydłowiecki  projektu „Integracja młodzieży z powiatu szydłowieckiego” 40 uczniów z Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza i Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu wraz z opiekunami - nauczycielami wychowania fizycznego od początku listopada uczestniczy w zajęciach integracyjnych na  pływalni w Skarżysku-Kamiennej.

Wyjazdy odbywają się dwa razy  w tygodniu, przy czym grupa na pływalni spędza po dwie godziny basenowe. W minionym miesiącu w ramach realizacji projektu odbyły się 10-godzinne zajęcia z instruktorem pływania. Wyjazdy na basen potrwają jeszcze przez cały miesiąc grudzień. 
Dodatkowe zajęcia w postaci kursu udzielania pierwszej pomocy oraz warsztatów z zasad równości szans zostaną przeprowadzone do końca grudnia. 
Informujemy że projekt trwa do końca 2011 r. a jego wartość wynosi 45 595,00zł.

 

 


 

W ostatnich dniach miesiąca grudnia w ramach realizacji przez powiat projektu odbyły się zajęcia z zasad równości szans kobiet i mężczyzn.

W zajęciach uczestniczyła grupa uczniów która brała udział w projekcie. Zajęcia odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu. Na spotkania które prowadził specjalista d.s. równości szans wszyscy uczniowie otrzymali materiały dydaktyczne informujące dokładnie problematykę równości szans.

Dodatkowymi zajęciami dla uczestników projektu były także spotkania dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie mogli nauczyć się zasad jak należy wykonywać resuscytację krążeniowo – oddechową: u dorosłego, u dziecka, u noworodka jak również u osoby podtopinonej, czy podduszonej.  Uczestnicy projektu z wielką uwagą przyglądali się pokazowi, zadawali pytania ale także sami ćwiczyli wykonanie masażu serca na fantomie.

 

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.