Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka szansą na lepszy start 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestuje w obszary wiejskie Projekt pn.:  Spotkania szkoleniowo- warsztatowe na temat:  „Wczesna pomoc dziecku  z niepełnosprawnością i jego rodzinie”Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013”  

 Banner Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich [500x103]

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka szansą na lepszy start


W dniach 21 listopada i 5 grudnia odbyły się pierwsze z cyklu psychoterapeutyczne spotkania warsztatowe dla Rodziców dzieci, objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu.

Spotkania te prowadzi dr Joanna Kosmalowa - pedagog specjalny, trener warsztatu psychologicznego i psychoterapeutka humanistyczna ze specjalnością GESTALT, pasjonatka pracy terapeutycznej, specjalistka w zakresie wczesnej interwencji i poradnictwa na rzecz rodzin, autorka wielu publikacji na temat rehabilitacji i terapii dziecka i rodziny.

Zadanie ma na celu wsparcie rodziców w przezwyciężaniu codziennych problemów, trudnych sytuacji, doskonalenie relacji w rodzinie i ze światem zewnętrznym oraz pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Ponadto spotkania są okazją do integracji, wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności, a także doskonalenia kompetencji wychowawczych.

Comiesięczne spotkania dla Rodziców odbywają się w ramach realizowanego przez Powiat Szydłowiecki a dokładnie jego jednostkę- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szydłowcu projektu dofinansowanego w ramach zakresu małych projektów, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013.

Realizacja projektu przewiduje również szkolenie nauczycieli specjalistów Poradni w zakresie alternatywnej metody komunikacji „MAKATON”.

Na koniec działania w czerwcu odbędzie się podsumowująca konferencja pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka szansą na lepszy start”, na którą zostaną zaproszeni nauczyciele, pedagodzy, specjaliści –terapeuci, rodzice, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka, zainteresowani tym tematem.

Zadania realizowane w ramach projektu posłużą doskonaleniu kompetencji kadr pedagogicznych, specjalistów oraz rodziców w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, podniosą świadomość jego znaczenia dla przyszłości dziecka. Pomogą również w integrowaniu podmiotów zajmujących się tą problematyką w celu podjęcia kompleksowych, skoordynowanych działań w zakresie pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Popularyzacja wiedzy na temat wczesnego wspomagania jest ogromna szansą, by jak najwcześniej podejmowane oddziaływania terapeutyczne przynosiły lepsze i pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego dzieci.

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.