Banner Program Operacyjny Kapitał Ludzki [600x187]

„Zajęcia dla uczniów klasy policyjnej z powiatu szydłowieckiego
 na rzecz aktywnej integracji”

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3  Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 


 Plakat Zajęcia dla uczniów klasy policyjnej z powiatu Szydłowieckiego na rzecz aktywnej integracji [500x711]

 

02.10.2012

Dodatkowe zajęcia dla uczniów klasy policyjnej 

W miesiącu wrześniu Powiat Szydłowiecki rozpoczął realizację projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.3 dla 27 uczniów klasy policyjnych z Zespołu Szkól im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu pn. „Zajęcia dla uczniów klasy policyjnej z Powiatu Szydłowieckiego na rzecz aktywnej integracji”. Projekt przewiduje zajęcia w blokach tematycznych z kryminalistyki oraz psychologii policyjnej, które przeprowadzają już specjaliści z tych dziedzin.  

 

Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem w postaci ubezpieczenia KL i NNW, otrzymali materiały szkoleniowo- dydaktyczne a także podręczniki tematyczne. 
W następnych miesiącach przewidziany został kurs udzielania pierwszej pomocy, obóz sportowo- rekreacyjny z zajęciami z samoobrony oraz sztuk walki, a także zajęcia gimnastyczno- rekreacyjne. Dla wszystkich, pod koniec realizacji projektu, zapewnione będą także wyjazdy na pływalnie podczas, których odbędą się zajęcia z instruktorem pływania oraz krótkie warsztaty z zasad równości szans kobiet i mężczyzn. 
Uczestnicy dostaną w ramach realizacji projektu upominki projektowe oraz kimona do zajęć ze sztuk. Ponadto czeka na nich wiele atrakcji.
Wszystkie informacje na temat dalszej realizacji projektu można uzyskać w Starostwie Powiatowym 
w Szydłowcu.

 


 

16.11.2012

Kolejne projekty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Szydłowiecki

 

Od  września bieżącego roku, 27 uczniów Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu,bierze udział w projekcie pn. „Zajęcia dla uczniów klasy policyjnej z Powiatu Szydłowieckiego na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.3.

Młodzież z klas o profilu policyjnym odbyła już zajęcia z kryminalistyki, psychologii policyjnej, a także z zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. W organizacji warsztatów z udzielania pierwszej pomocy uczestniczył także partner projektu Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu”.

Uczniowie otrzymali wsparcie w postaci podręczników, materiałów biurowych i szkoleniowych. Już niedługo wszyscy wezmą udział w obozie sportowo- rekreacyjnym, na którym odbędą się warsztaty z samoobrony oraz ze sztuk walk. Dodatkowym elementem będą zajęcia gimnastyczno- rekreacyjne, wyjazdy na pływalnie, a także warsztaty z zasad równości szans. 
Powiat Szydłowiecki pozyskał środki także na kolejny projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Będzie on realizowany od stycznia przyszłego roku i obejmie wsparciem część uczniów Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu i Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza. Projekt przewiduje organizację m.in. dodatkowych zajęć z języka obcego oraz wyjazdy na pływalnie.

 


27.11.2012

Ruszyły zajęcia ze sztuk walk i samoobrony

 

27 uczniów klas o profilu policyjnym z Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu bierze udział w zajęciach z samoobrony i sztuk walk podczas obozu edukacyjno- integracyjnego realizowanego przez Powiat Szydłowiecki w ramach projektu pn. „Zajęcia dla uczniów klasy policyjnej z Powiatu Szydłowieckiego na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.3.

Od poniedziałku młodzież spotyka się z wykwalifikowanym trenerem Klubu Mushin Honbu Dojo Szydłowiec Robertem Wyciszkiewiczem Brand Chief Poland. Zajęcia odbywają się na jednej z sal Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Szydłowcu. Dzięki staraniom Powiatu CKZiU zakupiło specjalistyczną matę, która jest niezbędna do tego typu treningów. Młodzież otrzymała, w ramach projektu, kimona w których może odbywać zajęcia. Dodatkową atrakcją są także zajęcia gimnastyczno- rekreacyjne. Uczniowie nie kryją radości z tego typu zajęć w czasie, których nabywane umiejętności walki bez agresji, przyda się w dalszych etapach ich kariery. Młodzież biorąca udział w projekcie już nie może doczekać się grudnia, kiedy to zaplanowane są wyjazdy na pływalnie.


  


24.01.2013

Powiat Szydłowiecki stawia na edukację

 

Uroczyście zakończono projekt realizowany przez Powiat Szydłowiecki, od sierpnia 2012r. dla młodzieży z klas o profilu policyjnym Zespołu Szkól im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Projekt „Zajęcia dla uczniów klasy policyjnej z powiatu szydłowieckiego na rzecz aktywnej integracji” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Działania 7.3.

Młodzież od września uczestniczyła w dodatkowych zajęciach z kryminalistyki, psychologii, równości szans, z pierwszej pomocy, a także w obozie integracyjno- edukacyjnym. Podczas obozu uczniowie odbywali szkolenia z samoobrony i sztuk walki, które prowadził wykwalifikowany instruktor, a także brali udział w zajęciach na pływalni. Oferowane wsparcie było całkowicie bezpłatne i obejmowało ubezpieczenie, materiały szkoleniowe, podręczniki, zakup kimon, materiały edukacyjne, poczęstunek oraz opiekę pedagogów.

W sali Starostwa Powiatowego odbyło się uroczyste zakończenie projektu z udziałem Starosty Szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego, Sekretarza Powiatu Krzysztofa Bernatka, pracowników Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu, Wicedyrektor ZS. im. KOP w Szydłowcu Bernardy Padzik, przedstawiciela Lokalnej Grupy Działania „Na Piaskowcu”- partnera projektu oraz nadkomisarza Jarosława Kaprzyka. W spotkaniu wzięli udział funkcjonariusze Wojewódzkiej Komendy Policji z siedzibą w Radomiu- reprezentanci Sekcji Antyterrorystycznej: nadkomisarz Robert Wyciszkiewicz, aspirant Grzegorz Chrzanowski oraz aspirant Karol Wojtyła. Funkcjonariusze przedstawili prezentację multimedialną, która uzupełniona komentarzem ukazała fascynującą stronę pracy w policji. 
Poruszane były zagadnienia dotyczące warunków pracy w policji, grupach specjalnych, kryteriach naboru oraz predyspozycji, które chętni kandydaci powinni posiadać aby zostać funkcjonariuszem. Przedstawiono też osiągnięte wskaźniki i rezultaty projektu. Na zakończenie uczestnicy otrzymali upominki projektowe.

Powiat Szydłowiecki już rozpoczął kolejny projekt realizowany także w ramach otrzymanego wsparcia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do młodzieży z obydwu szkół ponadgimnazjalnych i obejmuje dodatkowe zajęcia nauki języka obcego, wyjazdy na pływalnie oraz naukę pierwszej pomocy poszkodowanym.

 

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.