Banner Program Operacyjny Kapitał Ludzki [600x187]

„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
młodzieży z powiatu szydłowieckiego”

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3  Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Kwota dofinansowania: 49 966 zł


 

29.01.2013

Nowy projekt dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

Nauka języka obcego, wyjazdy na basen i wiele innych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Szydłowieckiego!

 


 

 

07.03.2013

Integracyjne zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

W styczniu bieżącego roku Powiat Szydłowiecki rozpoczął realizację projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży z powiatu szydłowieckiego” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.3.

 

Wsparciem objęto 32 uczniów. Wśród nich znalazła się młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu i z Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Od lutego uczestnicy projektu rozpoczęli dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka obcego, na które otrzymali wsparcie w postaci podręczników, materiałów szkoleniowo – biurowych i poczęstunku. W miesiącach kwiecień – maj w ramach projektu realizowane będą integracyjne wyjazdy na pływalnię oraz warsztaty z udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.

Wszystkie informacje na temat dalszej realizacji projektu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

 

 


 

07.06.2013

Zajęcia integracyjne na pływalni 

32 uczniów z Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza i Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu wraz z opiekunami - nauczycielami wychowania fizycznego od kwietnia do maja uczestniczyli w integracyjnych zajęciach na basenie w Skarżysku - Kamiennej.

Zajęcia odbywały się w ramach projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży z powiatu szydłowieckiego” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.3 realizowanego przez Powiat Szydłowiecki

Wyjazdy odbywały się dwa razy w tygodniu, a uczestnicy przez godzinę korzystali z pływalni. W ramach realizacji projektu odbyły się 10-godzinne zajęcia z instruktorem pływania. Do sprawnego poruszania się w wodzie wszyscy uczestnicy projektu otrzymali czepki i okulary pływackie.
Dodatkowe zajęcia w postaci kursu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym oraz warsztatów z zasad równości szans zostaną przeprowadzone do końca czerwca.


Informujemy że projekt trwa do czerwca 2013 r. a jego wartość wynosi 49 966,00,00 zł.

 

 

 


 

28.06.2013 


Zajęcia integracyjne z równości szans i zasad udzielania pierwszej pomocy

W ramach projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży z powiatu szydłowieckiego” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.3. Powiat Szydłowiecki zorganizował dla 32 uczniów z Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza i Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu zajęcia z zasad równości szans kobiet i mężczyzn oraz z zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.

Tematem zajęć z zasad równości szans było upowszechnienie wiedzy na temat uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, wiek, sprawność oraz z innych przyczyn.

Uczestnicy zapoznali się również z zasadami udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia - wspomaganie pracy układu oddechowo-krążeniowego, poznali tajniki pomocy osobom, które uległy zachłyśnięciu.
Wszyscy uczniowie otrzymali materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.