Analiza celów Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego

W związku z prowadzonymi pracami nad dokumentem Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego w załączeniu przedstawiamy wypracowaną na ostatnich warsztatach analizę celów.

Uwagi do zapisów można zgłaszać mailowo na adres powiat@szydlowiecpowiat.pl lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu w Wydziale Rozwoju i Promocji Powiatu do dnia 02 lipca 2015r.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego.

Analiza celów - pobierzSzanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad dokumentem Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015-2022  informujemy, iż Karty Projektu znajdujące się na stronie www.szydlowiecpowiat.pl w zakładce Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego można składać w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu  do dnia 01 lipca 2015r.

Informujemy iż w/w zakładce znajdują się informacje dotyczące Analiza Problemów Powiatu Szydłowieckiego. Uwagi do zapisów można zgłaszać mailowo na adres powiat@szydlowiecpowiat.pl do dnia 02 lipca 2015r.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego.

Karta projektu - pobierz


 

Zaproszenie na kolejne warsztaty strategiczne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015-2022

 
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż Starostwo Powiatowe w Szydłowcu rozpoczęło prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015-2022.

Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest opracowanie celów strategicznych dla Powiatu Szydłowieckiego a tym samym wskazanie pożądanych kierunków rozwoju w poszczególnych obszarach strategicznych. W efekcie powstanie dokument Strategii Rozwoju, jako narzędzie do planowania w perspektywie do 2022 roku.

W związku z powyższym, w imieniu Powiatu Szydłowieckiego serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w warsztacie strategicznym, którego celem będzie sformułowanie misji i wizji rozwoju Powiatu oraz dokonanie priorytetyzacji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2015-2022. Warsztat dla przedstawicieli różnych środowisk (przedstawiciele jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, itp.)

odbędzie się dnia, 26 czerwca o godzinie 12.00 w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, w sali konferencyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące prac związanych z tworzeniem dokumentu Strategii Rozwoju znajdą Państwo w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu w Wydziale Rozwoju i Promocji Powiatu piętro II, pokój 206.

W imieniu Organizatora spotkania  serdecznie zapraszamy.


 

Zaproszenie na warsztaty strategiczne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015-2022

 
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż Starostwo Powiatowe w Szydłowcu rozpoczęło prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015-2022.

Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest opracowanie celów strategicznych dla Powiatu Szydłowieckiego a tym samym wskazanie pożądanych kierunków rozwoju w poszczególnych obszarach strategicznych. W efekcie powstanie dokument Strategii Rozwoju, jako narzędzie do planowania w perspektywie do 2022 roku.

W związku z powyższym, w imieniu Powiatu Szydłowieckiego serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w warsztacie strategicznym, którego celem będzie sformułowanie misji i wizji rozwoju Powiatu oraz dokonanie priorytetyzacji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2015-2022. Warsztat dla przedstawicieli różnych środowisk (przedstawiciele jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, itp.)

odbędzie się dnia, 10 czerwca o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, w sali konferencyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące prac związanych z tworzeniem dokumentu Strategii Rozwoju znajdą Państwo w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu w Wydziale Rozwoju i Promocji Powiatu piętro II, pokój 206.

W imieniu Organizatora spotkania  serdecznie zapraszamy.

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.