Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza

ul. Zamkowa 1, 26 - 500 Szydłowiec

tel. (48) 617 00 06

fax (48) 617 14 58

e-mail:loszydlo@poczta.onet.pl

www.liceum.webd.pl

 


 

Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza

ul. Kościuszki 39, 26 - 500 Szydłowiec

tel. (48) 617 00 12

fax (48) 617 48 31

e-mail:info@zskop.internetdsl.pl

www.zskop.internetdsl.pl

 


 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ul. Kościuszki 39, 26 - 500 Szydłowiec

tel. (48) 617 13 11

e-mail:biuro@ckziu-szydlowiec.edu.pl

www.ckziu-szydlowiec.edu.pl

 


 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Kościuszki 185, 26 - 500 Szydłowiec

tel. (48) 617 10 01, 617 14 51

e-mail:pppsz@wp.pl

pppszydlowiec.pl

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Metalowa 7, 26 - 500 Szydłowiec

tel. (48) 617 47 13, 617 47 14, 617 47 15

fax (48) 617 47 14

e-mail: pcpr@pcpr.szydlowiecpowiat.pl

pcpr.szydlowiecpowiat.pl

 


 

Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach

ul. Łaziska 15a, 26 - 505 Orońsko

tel./fax (48) 618 44 37

e-mail: powlaziska@wp.pl

 


 

Rodzinny Dom Dziecka

Wysoka 10a, 26 - 500 Szydłowiec

tel. (48) 629 07 29

 


 

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”

ul. Łaziska 15a, 26 - 505 Orońsko

tel./fax (48) 618 44 37

e-mail: laziska@dps.pl

www.szydlowiecpowiat.pl/dps

 


 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Wschodnia 23, 26 - 500 Szydłowiec

tel. (48) 617 03 00

fax (48) 617 09 80

www.zoz.szydlowiec.pl

 


 

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Metalowa 7, 26 - 500 Szydłowiec

tel. (48) 617 12 88

www.pupszydlowiec.pl

e-mail:wasz@praca.gov.pl

 


 

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Kolejowa 78, 26 - 500 Szydłowiec

tel. (48) 617 58 61

 


 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „SKAŁKA”

ul. Kościuszki 39a, 26 - 500 Szydłowiec

tel./fax (48) 617 43 11

www.zskop.eu/szkola/schronisko.html‎

 


 

Powiatowa Biblioteka Publiczna

ul. Zamkowa 1, 26 - 500 Szydłowiec

tel. 91 426 802

biblioteka.szydlowiecpowiat.pl

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.