Kierownictwo Starostwa:

1. Starosta
2. Wicestarosta
3. Sekretarz Powiatu
4. Skarbnik Powiatu

W skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1. Kancelaria Starosty
2. Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich
3. Administrator Bezpieczeństwa Informacji
4. Specjalista ds. BHP
5. Biuro Rady Powiatu
6. Wydział Finansowy
7. Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu
8. Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
9. Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
10. Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
11. Wydział Budownictwa i Architektury
12. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
13. Geodeta Powiatowy
14. Wydział Komunikacji i Transportu
15. Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa
16. Geolog Powiatowy
17. Biuro Prawne
18. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.