Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. W skład Rady Powiatu wchodzą radni wybierani w wyborach bezpośrednich, na kadencję trwającą 4 lata.

Radni Rady Powiatu w Szydłowcu VI kadencji 2018 - 2023

Roman Bogusław Woźniak - Przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Mamla - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Robert Maciej Górlicki - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Roman Woźniak

Dariusz Mamla

Robert Górlicki


Radni:

Remigiusz Józef Basiak

Zdzisław Tadeusz Bąk

Alicja Figarska

 

Anita Gołosz Wicestarosta
Anita Elżbieta Gołosz
Wicestarosta


Włodzimierz Górclicki

Włodzimierz Górlicki
Starosta Szydłowiecki


Piotr Kornatowski

Piotr Walenty Kornatowski

Janina Nina Kowalik

Barbara Majewska

Barbara Majewska

 

Krzysztof Rejczak

Krzysztof Leszek Rejczak
Członek Zarządu


Karol Siebyła

Karol Siebyła
Członek Zarządu


Cezary Sierawski

Cezary Włodzimierz Sierawski

 

Agnieszka Sobutka-Klepaczewska

Marek Sokołowski


Łukasz Konrad Szcześniak


Plan Pracy Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2019 - zobacz

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.