Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. W skład Rady Powiatu wchodzą radni wybierani w wyborach bezpośrednich, na kadencję trwającą 4 lata.

Radni Rady Powiatu w Szydłowcu V kadencji 2014 - 2018

     
Anita Gołosz - Przewodnicząca Rady Powiatu Janina Bodo - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dariusz Mamla - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
 Anita Gołosz Przewodnicząca Rady Powiatu [100x147]
Janina Bodo Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu [100x127] 

Dariusz Mamla Wiceprzewodniczący Rady Powiatu [100x133] 


Radni:

Robert Górlicki Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Bezpieczeństwa [100x133]

Robert Górlicki
Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa


Włodzimierz Górclicki Starosta Szydłowiecki [100x150]

Włodzimierz Górlicki
Starosta Szydłowiecki


Piotr Kornatowski

Barbara Majewska Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa [100x133]

Barbara Majewska
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

Aneta Majsiak-Gromek
Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej
i Rodziny
      
Rajmund Mamla
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Kazimierz Nędzka
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Sławomir Nojek [100x150]

Sławomir Nojek

Krzysztof Parszewski Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Bezpieczeństwa Sekretarz Komisji Rewizyjnej [100x134]

Krzysztof Parszewski
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury
i Bezpieczeństwa / Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Rejczak Członek Zarządu [120x146]

Krzysztof Rejczak
Członek Zarządu

Karol Siebyła Członek Zarządu [120x147]

Karol Siebyła
Członek Zarządu

Cezary Sierawski Przewodniczący Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Rodziny [100x133]

Cezary Sierawski
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej
i Rodziny

Roman Woźniak Wicestarosta [100x150]

Roman Woźniak

Paweł Zawodnik Członek Zarządu [120x147]

Paweł Zawodnik
Członek Zarządu


Plan Pracy Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2018 - zobacz

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.