"Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego"

Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego” jest wyrazem uznania i uhonorowania szczególnych zasług na rzecz Powiatu Szydłowieckiego, jest równoznaczny z tytułem „Honorowy Obywatel Miasta”. Rada Powiatu Szydłowieckiego podjęła uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego". Uhonorowani zostali:

1. Minister Zdrowia Pani Ewa Kopacz

2. Biskup zamojsko-lubaczowski ks. dr Wacław Depo

3. Pani Danuta Słomińska Paprocka

4. Dziekan dekanatu Szydłowieckiego ks. kan. Adam Radzimirski


"Zasłużony dla Kultury Powiatu Szydłowieckiego"

Nagroda "Zasłużony dla Kultury Powiatu Szydłowieckiego" przyznawana jest osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu ich działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Dotychczas nagrodę otrzymali:

1. Kameralny Zespół Instrumentalny „Pol-Orffa” pod kierownictwem artystycznym Pana Tadeusza Gogacza

2. Chór Miasta Szydłowca "Gaudium Canti" pod kierownictwem artystycznym Pani Danuty Klepaczewskiej

3. Miejska Orkiestra Dęta w Szydłowcu pod batutą kapelmistrza Pana Henryka Kapturskiego

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.