Posiadanie symboli identyfikujących powiat i społeczność lokalną jest dla samorządu czynnikiem niezwykle istotnym, wpływającym na tożsamość mieszkańców powiatu oraz instytucji powiatowych.

Jest to ważne nie tylko z punktu widzenia rozbudzającej się lokalnej tradycji, ale również z perspektywy działań promocyjnych, realizowanych przez samorząd.

Szansę taką dało samorządowi powiatowemu ustanowienie przez Radę Powiatu insygniów oraz symboli powiatu: herbu i flagi powiatu szydłowieckiego (Uchwała Nr XVII/86/2008), sztandaru powiatu szydłowieckiego  (Uchwała Nr XXXIX/210/2010) oraz pieczęci (Uchwała Nr XLII/229/2010). Obecnie symbole te, a także logo powiatu, tworzą system identyfikacji wizualnej starostwa i powiatu.

HERB POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO

Herb powiatu przedstawia na tarczy dwudzielnej w pas, w polu górnym czerwonym: od prawej rogacina z zawiasą kotłową (srebrna) - godło herbu Odrowążów, od lewej krzywaśń (srebrna) - godło herbu miasta Szydłowca. Pas górny odwołuje się do fundatorów Szydłowca.
W polu dolnym umieszczony herb ziemi sandomierskiej: w prawym dolnym polu - po trzy pasy poziome białe i czerwone na przemian równej szerokości, a w lewym dolnym polu - osiem złotych gwiazd na niebieskim tle (rozmieszczenie gwiazd - 3,3,2).

Herb powiatu szydłowieckiego [300x344]

FLAGA POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO

Flaga powiatu składa się z dwóch pasów poziomych (w stosunku:  2/3 i dolny 1/3) w polu górnym czerwonym umieszczone są centralnie: od prawej rogacina z zawiasą kotłową -  biała, od lewej krzywaśń - biała. W polu dolnym cztery pasy poziome: dwa białe i dwa czerwone na przemian, równej szerokości. Flaga ta nosi nazwę flagi herbowej.

Flaga powiatu szydłowieckiego [300x187]

SZTANDAR POWIATU

Sztandar Powiatu Szydłowieckiego ma postać kwadratowego płata materiału o wymiarach  100 x 100 cm, składającego się z awersu i rewersu, czyli płata prawego (głównego) i lewego, przymocowanego do drzewca. Na stronie prawej o barwie ecruie umieszczony jest centralnie herb Powiatu Szydłowieckiego.

Herb powiatu przedstawia: na tarczy dwudzielnej w pas  (poziomo w stosunku: 50:50) w polu górnym czerwonym, od prawej rogacina z zawiasą kotłową (srebrna)  - godło herbu rodu Odrowążów, od lewej krzywaśń (srebrna) - godło herbu  miasta Szydłowca. Pas górny odwołuje się do fundatorów Szydłowca.

W polu dolnym umniejszony herb ziemi sandomierskiej tj. w prawym dolnym polu  po trzy pasy poziome srebrne i czerwone na przemian równej szerokości, natomiast  w polu dolnym lewym, osiem złotych gwiazd na niebieskim tle,  (rozmieszczenie gwiazd - 3, 3, 2). Wokół herbu znajduje się napis w kolorze złotym  Powiat Szydłowiecki.

Na stronie lewej o barwie czerwonej centralnie umieszczone jest godło Rzeczypospolitej Polskiej - Orzeł Biały według wzoru urzędowego. Orzeł wykonany jest haftem wypukłym w kolorze srebrnym (szychem) i złotym (korona, dziób i szpony). Nad orłem znajduje się napis o treści   „BÓG - HONOR  -  OJCZYZNA” wyszyty złotą nicią.

Płat sztandaru obszyty jest złotą frędzlą, z wyjątkiem boku przylegającego do drzewca, do którego zamocowane są metalowe uchwyty.

Drzewiec sztandaru o średnicy 4 cm i długości 2,35 m jest wykonany z drewna dębowego toczonego i składa się z dwóch części skręcanych na gwint i złączonych metalową tuleją. Drzewiec sztandaru zwieńczony jest metalową głowicą w kształcie kuli, na którym zamieszczony jest orzeł województwa mazowieckiego. Orzeł jest przestrzenny obustronny polerowany, dolny koniec drzewca posiada metalową stopkę.

Szarfa sztandaru

Szarfa sztandaru o barwach flagi powiatu szydłowieckiego szerokości 15 cm jest zawiązana w kokardę i umieszczona na tulei głowicy po stronie głównej płata. Oba końce dochodzą do dolnej krawędzi płata i są zakończone złotymi frędzlami, tak jak płat sztandaru.

Szarfy pocztu sztandarowego

Szarfy pocztu sztandarowego o barwach flagi powiatu szydłowieckiego dł. 2mb, szerokości 15 cm wykończone złotymi frędzlami, nosi się przełożone przez prawe ramię 3 szt. (dla sztandarowego i dwóch osób towarzyszących) dla pocztu obowiązują białe rękawiczki.

Szarfy powiatu szydłowieckiego [300x136]

PIECZĘCIE

Pieczęć Powiatu Szydłowieckiego ma kształt okrągły o średnicy 36 mm,  w centralnym polu pieczęci  znajduje się herb Powiatu Szydłowieckiego, w otoku napis POWIAT SZYDŁOWIECKI, między napisem  „POWIAT” i „SZYDŁOWIECKI”  dwie sześciopromienne gwiazdki.

Pieczęć Rady Powiatu w Szydłowcu ma kształt okrągły o średnicy 36 mm,  w centralnym polu pieczęci  znajduje się herb Powiatu Szydłowieckiego, w otoku napis RADA POWIATU W SZYDŁOWCU, między napisem „RADA POWIATU” i „W SZYDŁOWCU”  dwie sześciopromienne gwiazdki.

Pieczęć Przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu ma kształt okrągły o średnicy 36 mm, w centralnym polu pieczęci  znajduje się herb Powiatu Szydłowieckiego,  w otoku napis PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W SZYDŁOWCU, między napisem „PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU”  i „W SZYDŁOWCU”  dwie sześciopromienne gwiazdki.

Pieczęć Starosty Szydłowieckiego ma kształt okrągły o średnicy 36 mm,  w centralnym polu pieczęci  znajduje się herb Powiatu Szydłowieckiego, w otoku napis STAROSTA SZYDŁOWIECKI, między napisem  „STAROSTA” i „SZYDŁOWIECKI”  dwie sześciopromienne gwiazdki.

Wzory pieczęci powiatu szydłowieckiego [300x77]

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.